Kontakta oss

Varumärkesanalys

Demoskop förenar varumärkesanalyser och bred erfarenhet för att hjälpa kunder att skapa och utveckla starka varumärken.

Den snabba digitala tekniken har skapat fler mediekanaler och sociala nätverk vilket har frigjort kraften i varumärket där konsumenterna nu sitter på makten. Fusioner och förvärv skapar överlappande varumärken inom varumärkesportföljer. Relationerna mellan varumärken och deras kunder har nu blivit mer tillgängliga, där onlinediskussioner förlänger varumärkesupplevelsen efter köpet.

För att hjälpa till att hantera denna komplexitet och driva tillväxt samlar vi djup dataanalys och bred erfarenhet för att minimera osäkerheten i varumärkesarbetet och hjälper kunder att skapa starka varumärken.

Vårt tillvägagångssätt är ett holistiskt sätt att informera varumärkeshantering. I varumärkesstrategiutrymmet kan vi hjälpa dig att förstå vad ditt varumärke för närvarande står för, vad det ska stå för och hur du aktiverar det konsekvent över kanaler för att hjälpa dig att skapa vinnande varumärken.

Vi ser varumärkesstrategi och guidning gällande kommunikationsaktiviteter som två sidor av samma mynt. Demoskop har ett upparbetat arbetssätt för att vägleda dig så att du kan kontrollera att du är på rätt spår med din strategi – och hjälpa dig att korrigera kommunikationsaktiviteter därefter. På det sättet skapar du varumärkestillväxt.

Vad vi gör

Demoskop kombinerar väl beprövade analystekniker (kvalitativa såväl som kvantitativa metoder) med djup erfarenhet (fallstudier, referenscase) för att hjälpa kunder att skapa unika varumärken med en tydlig varumärkesarkitektur. Vi erbjuder varumärkesutveckling inom följande områden:

  • Skapa ett relevant varumärke. För att maximera varumärkesvärdet idag behöver du rätt strategi och utförande i kombination med förmågan att snabbt reagera på hot och möjligheter. Du behöver ett holistiskt, integrerat ramverk som hjälper dig att definiera, bygga och hantera ditt varumärke. Demoskop hjälper företag att definiera de styrkor och upplevelser som gör varumärken relevanta, distinkta och trovärdiga för kunderna. Vi ger underlag för att utveckla strategier för att differentiera varumärken genom en unik positionering i förhållande till konkurrenterna. Det kan ibland innebära en ompositionering av etablerade varumärken för att bättre möta kundernas behov.
  • Optimera varumärkesportföljer och arkitektur. När företag lanserar många nya varumärken och undervarumärken för att tillgodose sina kunders fragmenterade behov, hjälper Demoskop till att analysera dem för att ta ett helhetsgrepp över hela varumärkesportföljen. Resultaten från analyserna kan handla om att definiera roller och relationer för varumärkestillgångar inom en portfölj och konsolidera varumärken för att minska komplexitet, överlappning och kostnader – allt inom en sammanhängande varumärkesarkitektur.
  • Leverera en konsekvent varumärkesupplevelse mot kund. Varumärkeslöftet ska levereras på alla platser där kunden kommer i kontakt med företaget, både online och offline. Demoskops holistiska förståelse för affärer, kommunikation och medieval gör att vi kan hjälpa kunden att förstå hur man kan implemenetera nya arbetssätt för att landa en ny varumärkesstrategi. Demoskop hjälper till att specificera vad organisationen behöver göra för att leverera en konsekvent varumärkesupplevelse till kunderna.
  • Internt perspektiv på varumärkesstrategin. Hur väl ”lever” medarbetarna ut varumärkesstrategin i sin vardag? Demoskop bidrar genom underlag som kan användas för att strukturera och utforma roller och rollbeskrivningar för att hjälpa anställda att lära sig hur man praktiskt utvecklar en attityd och beteende som ligger i linje med varumärkesstrategin.
  • Följa varumärkesutvecklingen över tid. Vi hjälper kunder att utveckla de mätvärden de behöver för att förstå startpunkten i sk nollmätning (i förhållande till konkurrenter och / eller andra branscher) och för att kontinuerligt följa utvecklingen av varumärkets styrka och innehåll. Analysen fokuserar på kännedom och värdering samt associationer till varumärket.

Exempel på vårt arbete

För ett detaljhandelsföretag utvecklade vi de kundinsikter och segmentering som behövdes för att ompositionera varumärket.

Vi arbetade med en ledande hotellkedja för att stärka varumärke och marknadsposition genom strömlinjeformad marknadskommunikation.

Vi hjälpte ett dryckesföretag att utveckla ett digital portal för brand-tracking och varumärkeshantering för att öka kvalitetskontrollen och möjliggöra enkel jämförelse av data mellan varumärken och tidsperioder.

Kontakt

Erik Berling
Head of Sales & Senior Consultant
+46 73 522 55 52
erik.berling@demoskop.se
Helen Borgardt
Head of Market & Communication, Senior Advisor
+46 70 567 74 50
helen.borgardt@demoskop.se
Magnus Klockare Rossby
Senior Analyst
+46 70 984 58 34
magnus.rossby@demoskop.se