Kontakta oss

Opinionsundersökning

Vill du veta vad svenska folket har för åsikter i en viss fråga eller inom ett visst område? Eller vill du veta vad en viss del av befoklningen tycker eller hur olika befolkningsgrupper skiljer sig åt?

Demoskop kan ge dig svaret. Med vår breda rekryteringsbas kan svaren brytas ned efter olika kategorier som exempelvis stockholmare, yngre, förvärvsarbetande eller efter specifika yrkesgrupper.

Vill du ha mer information om möjliga upplägg specifika målgrupper eller vilka analyser vi erbjuder så kontakta oss!

Pelle Ahlin Olofsson
Head of Society & Public Opinion
+46 73 589 36 89
pelle.ahlin@demoskop.se
Johan Martinsson
Director of Public Opinion and Polling
+46 70 466 04 35
johan.martinsson@demoskop.se
Karin Nelsson
Managing Partner
+46 70 221 39 94
karin.nelsson@demoskop.se