Kontakta oss

Segmentering

Vad vill vi veta genom att segmentera?

  • Hur vi ska identifiera kundnyttan hos olika segment för att stärka ambassadörskap och lojalitet.
  • Hur kundnyttan skiljer sig mellan olika segment och hur kan den stärkas/ drivas i respektive segment – genom att tydliggöra kundnyttan stärks lojaliteten.
  • Identifierar möjligheter, risker och svårigheter som vi ställs inför när det gäller olika segment.

Med djupare insikt i hur behoven skiljer mellan olika segment kan vi styra upp, anpassa och effektivisera nyhetsbrev, erbjudanden och tjänster.

Demoskop genererar värdefulla kundinsikter genom kund- och målgruppsanalyser för att hjälpa företag driva försäljning och tillväxt. Med fokus på kundcentrerad marknadsföring och strategisk segmentering hjälper vi kunder att hitta de mest attraktiva tillväxtmöjligheterna och utveckla framgångsrika produkter och varumärken. Genom kvalitativ forskning och analys av kundresan förstår vi kundernas behov och beteende.

Vilka fördelar ger en bra segmentering?

Kunderna kännetecknas av variation och har olika behov och värderingar – dvs samma produkter/tjänster kan inte tillfredsställa alla.

  • Smartare marknadsföring genom målgruppsanpassad kommunikation
  • Hitta attraktivare kunderbjudanden som de gillar
  • Nöjdare och lojalare kunder
  • Bättre kunskap än konkurrenterna (skapa barriärer för konkurrens)
  • Viktig input till strategiska överväganden t ex affärsplan

Exempel på vårt arbete inkluderar attitydbaserad segmentering för försäkringsbolag, strategisk segmentering av medlemmar för effektiv kommunikation, och anpassad kommunikation och erbjudanden för banker.

Kontaktperson

Magnus Klockare Rossby
Senior Analyst
+46 70 984 58 34
magnus.rossby@demoskop.se
Eva Lagercrantz
Director of Quality
+46 70 695 18 75
eva.lagercrantz@demoskop.se