Kontakta oss

Kundresan

Insikter om konsumenter kan hjälpa företag att bli mer innovativ, öka attraktionskraften och utveckla eller behålla framgångsrika produkter och varumärken. Demoskops kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder, verktyg och tekniker hjälper våra kunder att upptäcka varför deras kunder beter sig som de gör i varje fas av sin köpresa, förstå sina kunders upplevelser och gräva djupt i deras bästa drivkrafter för kundlojalitet. Genom att tillämpa dessa insikter kan våra kunder utveckla innovativa och differentierade marknadsföringsstrategier som inkluderar effektiva förbättringsförslag, segmentering, varumärke, produktdesign, prissättning och kundupplevelser.

Avancerade analyser

Demoskop driver utvecklingen genom att omvandla insikter från avancerad analys till actions-plans i hela organisationen. Demoskop är analysproffs med djup expertis inom alla aspekter av datainsamling och tolkning av stora mängder data. Demoskop har med framgång identifierat och tillämpat best praxis för att skapa insiktsdrivna organisationer inom en rad branscher, inklusive detaljhandel, konsumentvaror, bank, försäkring, telekom, mediahus och skola.

Vad vi gör

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att utveckla praktiska och integrerade funktioner av de data som är lämpliga för deras situation.

Detta gör vi genom att:

Identifiera insikter genom att analysera flera datakällor. Vi identifierar och hämtar både intern och extern data och hjälper till att uppgradera den nödvändiga IT-infrastrukturen.

Utveckla arbetssätt baserat på de insikter som genereras. Vi arbetar med företag för att utveckla nya arbetssätt för att kunna använda insikter på ett konkret sätt i vardagen. Vi bygger till exempel optimeringsmodeller för att fokusera på de faktorer som driver försäljning. Dessa modeller balanserar komplexitet med användarvänlighet. När vi utvecklar nya arbetssätt är vårt mål att skapa en kontinuerlig ”insiktsfabrik”.

Leverera insiktsdriven tillväxt på kort och lång sikt. Vi utvecklar enkla och användarvänliga verktyg för medarbetare som möter kunden och tillhandahåller workshops för att öka förståelsen kring hur vi drar relevanta insikter från komplexa datamängder.

Hur vi hjälper till

Hantering av kundens livscykel. Genom att använda kundens egna kunddata och Demoskops utvecklade analyser kan kunder på ett effektivt sätt attrahera, behålla och utveckla värdefulla kunder – och driva organisationsförändringar som styr mot en öka kundcentrering.

Prissättning och kampanjer. Demoskop arbetar med analytiska mjukvarulösningar och ekonomiska simulatorer för komplex scenarioanalys som hjälper kunder i allt från prissättningsstudier till kampanjer för att optimera avkastningen på investeringen.

Kontaktperson

Helen Borgardt
Head of Market & Communication
+46 70 567 74 50
helen.borgardt@demoskop.se