Expertområde

Varumärke & Kommunikation

Vi är din samarbetspartner från affärsmål till effekt!Det är vår uppgift som samarbetspartner att förstå din situation, analysera tillgänglig information, ge svar på nya frågor och ta fram ett underlag som hjälper dig i det strategiska och operativa arbetet.

Vi är specialister på varumärkesundersökningar och analyser för att skapa positionering/differentiering av ditt varumärke gentemot konkurrenterna. Med utgångspunkt från din varumärkesplattform gör vi varumärkesundersökningar avseende vilka attribut som är viktigast för att skapa ett positivt helhetsintryck eller preferens för ditt varumärke framför konkurrenterna.

Vi har också en lång erfarenhet av kampanjmätningar, analyser och strategier avseende optimering av innehåll och kanalval för kommunikation och kampanjer. För att nå både långsiktiga varumärkesbyggande mål och mer direkt taktisk försäljning, genom både köpta, egna och förtjänade kanaler. Genom målgruppsanalyser med förståelse för köpresor och touchpoints ser vi till att du når dina viktigaste kunder.

  • Varumärkestracking För att utvärdera varumärke och kommunikation över tid genomför vi löpande studier för våra kunder där varumärkets utveckling analyseras och hur kommunikationen understödjer denna utveckling. Trackingen samanalyseras med bland annat Google Analytics och försäljningsdata. Läs gärna mer om möjligheterna i vårt upplägg "Smart Track"
  • Varumärkesundersökning Genomförs för att vid ett givet tillfälle analysera ett varumärkes styrkor och svagheter i relation till konkurrenter. Denna studie görs både B2C och B2B och har ofta ett mer strategiskt, långsiktigt syfte.
  • Kampanjmätningar Inom ramen för en tracking eller enskilda projekt (Ad hoc) analyserar vi våra kunders kommunikativa insatser. Detta inbegriper reklam, PR, sociala medier, eller den egna kommunikation och kan göras oavsett val av mediekanal. Huvudsyftet med dessa mätningar är oftast att utvärdera effekt, dvs. påverkan på varumärket alternativ en mer taktisk effekt som försäljning, besök på hemsidan eller i butik.
  • Konceptstudier Genomförs för att utvärdera olika typer av koncept, tex kommunikativa koncept eller produktrelaterade.

Demoskop är med i Sveriges Annonsörers Effektinitiativ

Sveriges Annonsörer har startat Effektinitiativet. En expertgrupp bestående av marknadsförare, experter, forskare, byråer och medier från olika branscher ska tillsammans: - Ta fram en tydlig standardiserad metod för att mäta effekt. - Ta fram ett kunskapsprogram om effektfull marknadsföring för marknadsförare, ledningsgrupper och konsulter. - Sammanställa och redovisa fakta som stöd för kloka marknadsföringsbeslut.

Målsättningen är att detta arbete ska starta samtal och öka kunskapen om effektfull marknadsföring och därmed bidra till att alla i branschen tänker en extra gång inför de investeringar som görs. Förhoppningen är att detta ska bli startskottet till en uppåtgående trend där vi snart kan se att effekten av våra marknadsinvesteringar ökar igen.  

”Mycket kul och spännande att få vara med i detta viktiga arbete som Sveriges Annonsörer initierat” säger Demoskop´s Peter Bryngelson som medlem i denna grupp.

Läs gärna mer om Effektinitiativet här och hör gärna av dig, så berättar vi gärna mer.

 

Kontaktpersoner