Expertområde

Varumärke & Kommunikation

Vi är din samarbetspartner från affärsmål till effekt!Det är vår uppgift som samarbetspartner att förstå din situation, analysera tillgänglig information, ge svar på nya frågor och ta fram ett underlag som hjälper dig i det strategiska och operativa arbetet.

Vi är specialister på varumärkesundersökningar och analyser för att skapa positionering/differentiering av ditt varumärke gentemot konkurrenterna. Med utgångspunkt från din varumärkesplattform gör vi varumärkesundersökningar avseende vilka attribut som är viktigast för att skapa ett positivt helhetsintryck eller preferens för ditt varumärke framför konkurrenterna.

Vi har också en lång erfarenhet av kampanjmätningar, analyser och strategier avseende optimering av innehåll och kanalval för kommunikation och kampanjer. För att nå både långsiktiga varumärkesbyggande mål och mer direkt taktisk försäljning, genom både köpta, egna och förtjänade kanaler. Genom målgruppsanalyser med förståelse för köpresor och touchpoints ser vi till att du når dina viktigaste kunder.

  • Varumärkestracking För att utvärdera varumärke och kommunikation över tid genomför vi löpande studier för våra kunder där varumärkets utveckling analyseras och hur kommunikationen understödjer denna utveckling. Trackingen samanalyseras med bland annat Google Analytics och försäljningsdata. Läs gärna mer om möjligheterna i vårt upplägg "Smart Track"
  • Varumärkesundersökning Genomförs för att vid ett givet tillfälle analysera ett varumärkes styrkor och svagheter i relation till konkurrenter. Denna studie görs både B2C och B2B och har ofta ett mer strategiskt, långsiktigt syfte.
  • Kampanjmätningar Inom ramen för en tracking eller enskilda projekt (Ad hoc) analyserar vi våra kunders kommunikativa insatser. Detta inbegriper reklam, PR, sociala medier, eller den egna kommunikation och kan göras oavsett val av mediekanal. Huvudsyftet med dessa mätningar är oftast att utvärdera effekt, dvs. påverkan på varumärket alternativ en mer taktisk effekt som försäljning, besök på hemsidan eller i butik.
  • Konceptstudier Genomförs för att utvärdera olika typer av koncept, tex kommunikativa koncept eller produktrelaterade.
  • Marknadssegmenteringar Genomförs för att på djupet förstå och effektivt kunna kommunicera med sina kunder och andra intressenter då det ibland krävs ett annat grepp än att enbart analysera grupperna efter klassiska variabler så som kön, ålder och region.

Vi har ett holistiskt perspektiv

Vårt mål är att alltid kombinera analyser av våra undersökningar med annan relevant data som t.ex. medieinvesteringar, försäljningsdata och Google Analytics för att skapa ett helhetsperspektiv av strategiska beslutsunderlag för våra uppdragsgivares affär och kommunikation. Några exempel på dessa analyser är

Sambandsanalys där man involverar flera olika datakällor eller kombinerar surveydata och annan data. En av trackingens primära uppgifter är att följa prioriterade KPI:er över tid. För att öka förklaringsgraden av den utveckling som sker så är det ofta relevant att ställa KPI:n i relation till en annan. Ett exempel på detta är att genom att se på samvariansen mellan reklaminvesteringar och reklamerinran så får du en tydligare bild av varför reklamerinran utvecklas som den gör? Denna analys görs genom regression där man helt enkelt över tid letar efter statistiska samband mellan 2 (eller flera) faktorer. Dessa faktorer kan vara researchbaserade (tex reklamerinran) eller vara baserade på datakällor som är relevanta för kunden (tex medieinvesteringar, försäljningsdata, digitala KPI:er etc.). Denna analys gör det lättare för kunden att förstå sin affärs och varumärkesutveckling.


ComBridge är Demoskops nya kampanjmätningsmodell där vi analyserar faktisk kommunikativ effekt genom att bygga en brygga mellan emotionell research och funktionell digital data/performancedata. Effekt kan handla om en mer långsiktig varumärkeseffekt eller en mer kortsiktig taktisk effekt. ComBridge fokuserar på att genom att använda och analysera de faktiska KPI:er som en kampanj ska stärka eller understödja så kan vi ge en tydlig bild på effekten men också en tydlig bild av vad i kampanjen det är som faktiskt har stärkt eller understött densamma? Rent praktiskt kan ComBridge genomföras Ad Hoc eller som en integrerad del i en existerade tracker.

Under de senaste åren har investeringar i digital kommunikation stadigt ökat. I takt med denna ökning har det skapats en mängd olika digitala KPI:er som utvärderar denna kommunikation. Dessa KPI:er är dock till sin natur funktionella d.v.s. det är tekniska mätetal som visar på funktionella faktorer som räckvidd, klick och konverteringar. Det som inte framkommer i denna data är varför reklamen har presterat som den gjort eller hur den påverkar de mer emotionella delarna av ett varumärke. Via ComBridge använder och samanalyserar vi både den digitala/tekniska data som idag finns med den mer emotionella researchdatan. Vi är helt övertygade om att för att kunna analysera kommunikativ effekt idag måste man använda och samanalysera de olika kunskapskällor som finns tillgängliga. Med andra ord så bygger denna modell en brygga mellan de olika informationskällorna.

För att på djupet förstå och effektivt kunna kommunicera med sina kunder och andra intressenter krävs ibland ett annat grepp än att enbart analysera grupperna efter klassiska variabler så som kön, ålder och region. Med hjälp av en segmentering delas marknaden upp i mindre delar i syfte att bättre förstå sitt underlag, sina kunder, och på så sätt kunna applicera mer relevanta och målgruppsnära åtgärder som produkt- och konceptsutformning, marknadskommunikation och erbjudanden. Beroende av det övergripande syftet med segmenteringen, används olika kriterier för uppdelningen, där de vanligaste är:
• Intressen och aktiviteter • Värderingar • Livssituation • Konsumtionsbeteende
Det finns naturligtvis situationer där andra kriterier används, så hör av er till oss så berättar vi mer hur en marknadssegmentering kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer träffsäkra och effektiva i allt från kommunikation till faktisk försäljning!
 

Kontaktpersoner


 

Kontakt

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort. Ytterligare kontaktinformation går att hitta längst ned på sidan och vår integritetspolicy finns här.


     
    Offertförfrågan