Expertområde

Varumärke & Kommunikation

Vi är din samarbetspartner från affärsmål till kommunikativ effekt!

Det är vår uppgift som samarbetspartner att förstå din situation, analysera tillgänglig information, ge svar på nya frågor och ta fram ett underlag som hjälper dig i det strategiska och operativa arbetet.

Vi är specialister på varumärkesundersökningar och analyser för att skapa positionering/differentiering av ditt varumärke gentemot konkurrenterna. Med utgångspunkt från din varumärkesplattform gör vi varumärkesundersökningar avseende vilka attribut som är viktigast för att skapa ett positivt helhetsintryck eller preferens för ditt varumärke framför konkurrenterna.

Vi har också en lång erfarenhet av kampanjmätningar, analyser och strategier avseende optimering av innehåll och kanalval för kommunikation och kampanjer. För att nå både långsiktiga varumärkesbyggande mål och mer direkt taktisk försäljning, genom både köpta, egna och förtjänade kanaler. Genom målgruppsanalyser med förståelse för köpresor och touchpoints ser vi till att du når dina viktigaste kunder.

  • Varumärkestracking För att utvärdera varumärke och kommunikation över tid genomför vi löpande studier för våra kunder där varumärkets utveckling analyseras och hur kommunikationen understödjer denna utveckling. Trackingen samanalyseras med bland annat Google Analytics och försäljningsdata. Läs gärna mer om möjligheterna i vårt upplägg "Smart Track"
  • Varumärkesundersökning Genomförs för att vid ett givet tillfälle analysera ett varumärkes styrkor och svagheter i relation till konkurrenter. Denna studie görs både B2C och B2B och har ofta ett mer strategiskt, långsiktigt syfte.
  • Kampanjmätningar Inom ramen för en tracking eller enskilda projekt (Ad hoc) analyserar vi våra kunders kommunikativa insatser. Detta inbegriper reklam, PR, sociala medier, eller den egna kommunikation och kan göras oavsett val av mediekanal. Huvudsyftet med dessa mätningar är oftast att utvärdera effekt, dvs. påverkan på varumärket alternativ en mer taktisk effekt som försäljning, besök på hemsidan eller i butik.
  • Konceptstudier Genomförs för att utvärdera olika typer av koncept, tex kommunikativa koncept eller produktrelaterade.

Smart track

Vi på Demoskop har ett modernt och effektivt upplägg för varumärkestrackingar som vi kallar "Smart track". Läs gärna mer om det här Smart track och hör gärna av dig, så berättar vi gärna mer.

Demoskop är med i Sveriges Annonsörers Effektinitiativ

Sveriges Annonsörer har startat Effektinitiativet. En expertgrupp bestående av marknadsförare, experter, forskare, byråer och medier från olika branscher ska tillsammans: - Ta fram en tydlig standardiserad metod för att mäta effekt. - Ta fram ett kunskapsprogram om effektfull marknadsföring för marknadsförare, ledningsgrupper och konsulter. - Sammanställa och redovisa fakta som stöd för kloka marknadsföringsbeslut.

Målsättningen är att detta arbete ska starta samtal och öka kunskapen om effektfull marknadsföring och därmed bidra till att alla i branschen tänker en extra gång inför de investeringar som görs. Förhoppningen är att detta ska bli startskottet till en uppåtgående trend där vi snart kan se att effekten av våra marknadsinvesteringar ökar igen.  

”Mycket kul och spännande att få vara med i detta viktiga arbete som Sveriges Annonsörer initierat” säger Demoskop´s Peter Bryngelson som medlem i denna grupp.

Läs gärna mer om Effektinitiativet här och hör gärna av dig, så berättar vi gärna mer.

Utomhusmediet har fungerat väl under coronapandemin!

Demoskop mäter löpande de utomhuskampanjer som Clear Channel genomför. Under våren har det varit fokus på att följa utvecklingen och analysera effekterna av coronapandemin.

- Det är intressant att konstatera att även om den genomsnittliga observationsnivån för dessa kampanjer minskat marginellt under mars -maj så har andelen som tycker om reklamen, förstår dess budskap och avsändare varit bättre än genomsnittet för 2019, säger Peter Bryngelson ansvarig konsult.

Lena Holmgren, analysansvarig för kampanjmätningar på Clear Channel säger: - Vi har fört många intressanta diskussioner med kunder om kommunikation och utomhusmediet under denna period. Det har varit viktigt för oss att själva se hur vårt medium fungerar när så många har ändrat sina vanor och arbetat hemifrån. Vi kan se att många är utomhus, men rör sig i andra områden, nära hemmet och vi har anpassat en del av vårt erbjudande efter det. Vi är glada att konstatera att observationerna totalt sett ligger på nästan samma nivå som vanligt. Flera kampanjer har visserligen förlängts, men ändå bra resultat. Vi kan se i Demoskops analyser att kampanjer för vanliga produkter och tjänster är ännu mer omtyckta nu, ger högre positiv effekt och också upplevs trovärdiga och relevanta. Det är tydligt att vanlig reklam uppskattas även i Corona-tider.

Demoskop och Clear Channel har samarbetat i många år. Det har varit mycket intressant att kunna utvärdera utomhusreklam under en så extrem period som denna och glädjande att konstatera så positiva resultat.  

Läs gärna mer om Clear Channels arbete här

Vad är kommunikativ effekt och hur byggs översiktliga dashboards?

Under de senaste åren har det i samband med digital kommunikation blivit allt tydligare att det ibland råder en begreppsförvirring kring reklamens effekt kontra effektivitet. Peter Bryngelson berättar i denna film om skillnaderna.

Effekt vs Effektivitet

Hur bygger man dashboards som kan skapa tydliga översikter över de viktigaste målen och KPI:erna som man vill följa? Från reklamerinran till långsiktig varumärkespåverkan och direkt försäljning. Här berättar Erik Berling om våra tankar kring det.

Överskådliga dashboards


Kontaktpersoner

Peter Bryngelson

Head of Brand & Communication Research

Varumärke och kommunikation, B2C och B2B, produkt- och konceptstudier och medierelaterade undersökningar.


Erik Berling

Senior Consultant

Varumärke och kommunikation, kundundersökningar, affärsrådgivning


Magnus Klockare Rossby

Senior Analyst

Varumärke och kommunikation, kampanjmätningar, affärsrådgivning


Viktor Wållgren

Senior Analyst

Varumärke och kommunikation, kampanjmätningar, affärsrådgivning