Expertområde

Varumärke & Kommunikation

Demoskop hjälper dig att navigera ditt varumärke genom det alltmer diversifierade medielandskapet

Vi är specialister på varumärkesanalyser och strategier för att skapa positionering/differentiering av ditt varumärke gentemot konkurrenterna. Med utgångspunkt från din varumärkesplattform gör vi sambandsanalyser avseende vilka attribut som är viktigast för att skapa ett positivt helhetsintryck eller preferens för ditt varumärke framför konkurrenterna.

Vi har också en lång erfarenhet av analyser och strategier avseende optimering av innehåll och kanalval för kommunikation och kampanjer. För att nå både långsiktiga varumärkesbyggande mål och mer direkt taktisk försäljning, genom både köpta, egna och förtjänade kanaler.

Det är vår uppgift som samarbetspartner att förstå din situation, analysera tillgänglig information, ge svar på nya frågor och ta fram ett underlag som hjälper dig i det strategiska och operativa arbetet.


  • Varumärkestracking För att utvärdera varumärke och kommunikation över tid genomför vi löpande studier för våra kunder där varumärkets utveckling analyseras och hur kommunikationen understödjer denna utveckling. Trackingen samanalyseras med bland annat Google Analytics och försäljningsdata. Läs gärna mer om möjligheterna i vårt upplägg "Smart Track"
  • Varumärkesundersökning Genomförs för att vid ett givet tillfälle analysera ett varumärkes styrkor och svagheter i relation till konkurrenter. Denna studie görs både B2C och B2B och har ofta ett mer strategiskt, långsiktigt syfte.
  • Kommunikationsmätningar Inom ramen för en tracking eller enskilda projekt (Ad hoc) analyserar vi våra kunders kommunikativa insatser. Detta inbegriper reklam, PR, sociala medier, eller den egna kommunikation och kan göras oavsett val av mediekanal. Huvudsyftet med dessa mätningar är oftast att utvärdera effekt, dvs. påverkan på varumärket alternativ en mer taktisk effekt som försäljning, besök på hemsidan eller i butik.
  • Konceptstudier Genomförs för att utvärdera olika typer av koncept, tex kommunikativa koncept eller produktrelaterade.

Smart track

Vi på Demoskop har ett modernt och effektivt upplägg för varumärkestrackingar som vi kallar "Smart track". Läs gärna mer om det här Smart track och hör gärna av dig, så berättar vi gärna mer.

Vad är kommunikativ effekt och hur byggs översiktliga dashboards?

Under de senaste åren har det i samband med digital kommunikation blivit allt tydligare att det ibland råder en begreppsförvirring kring reklamens effekt kontra effektivitet. Peter Bryngelson berättar i denna film om skillnaderna.

Effekt vs Effektivitet

Hur bygger man dashboards som kan skapa tydliga översikter över de viktigaste målen och KPI:erna som man vill följa? Från reklamerinran till långsiktig varumärkespåverkan och direkt försäljning. Här berättar Erik Berling om våra tankar kring det.

Överskådliga dashboards


Kontaktpersoner

Peter Bryngelson

Head of Brand & Communication Research

Varumärke och kommunikation, B2C och B2B, produkt- och konceptstudier och medierelaterade undersökningar.


Erik Berling

Senior Consultant

Varumärke och kommunikation, kundundersökningar, affärsrådgivning


Magnus Klockare Rossby

Senior Analyst

Varumärke och kommunikation, kampanjmätningar, affärsrådgivning


Viktor Wållgren

Senior Analyst

Varumärke och kommunikation, kampanjmätningar, affärsrådgivning