Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern juli 2021

V backar något

I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för juli tappar V (9,4 procent) 1,9 procentenheter, regeringspartierna S (25,2 procent) och MP (3,5 procent) ökar med 1,8 respektive 0,2 procentenheter i jämförelse med föregående mätning i slutet av juni. Stödet för samarbetspartiet C (10,4 procent) är i stort oförändrat (-0,2 procentenhet). KD (6,1 procent) och M (21,7 procent) backar med 0,7 respektive 0,4 procentenheter, medan L (3,5 procent) och SD (19,3 procent) ökar 0,1 respektive 1,1 procentenheter.


Undersökningen är gjord i sin helhet under den period då Kristersson (M) fick sonderingsuppdraget, som sedan Löfven (S) övertog och avslutades samma dag då riksdagen röstade fram Löfven som ny statsminister.

Det har varit några dramatiska veckor i svensk politik. I förra väljarbarometern i slutet av juni såg vi en kraftig uppgång för V som initierade den nyss avslutade regeringskrisen. I denna mätning som är gjord i samband med att sonderingsuppdragen pågått och som domineras av Löfvens försök som lyckats, tappar V en del av uppgången.

Väljarna återvänder till S, som ökar i stort sett motsvarande andel. V ligger dock betryggande över valresultatet på 8 procent och S ligger under valresultatet på 28,3 procent.

Därmed ser det på övergripande nivå ut som att vi mer eller mindre är tillbaka till de väljarsympatier som de såg ut i början av juni. Det är dock möjligt att turbulensen förskjutit möjliga positioner hos väljarna som kanske visar sig på sikt. Flera partier har förtydligat sina positioner för väljarna. V har visat stridsvilja, C har inskärpt sin inställning till V och SD och L har tydliggjort att de går till val som ett borgerligt parti.

Stödet för M+KD+L+SD är 50,6 procent och stödet för S+MP+C+V är 48,5 procent. Jämfört med tiden innan regeringskrisen i början av juni har stödet minskat från 51,3 procent respektive ökat från 46,9 procent.

För MP förändras inte stödet nämnvärt och man ligger fortsatt under fyra procent.

C ligger i princip still jämfört med föregående mätning, men har tappat 1,4 procentenheter sedan toppnoteringen i maj. C ligger dock över valresultatet 2018 som var 8,6 procent.

L, som varit mycket i fokus den senaste veckan ligger i princip still. Vi kan konstatera att andelen osäkra väljare är högst bland de som röstade på L i valet 2018. Stödet för L på 3,5 procent, är på den nivå som kan generera stödröster.

Samma sak gäller MP, även om traditionen kring stödröster inte är lika självklar.

Det är tydligt med en väljarrörlighet mellan SD, KD och M. Det finns även en väljarrörlighet mellan S, V, MP och C, även om den inte är lika omfattande. När det gäller C finns även en rörlighet med M– och L-väljare också. Det innebär att personer som idag sympatiserar med C röstade på M och L i valet 2018, men också en del väljare som röstade på C i valet 2018 som istället uppger att de skulle rösta på M eller L om det vore val idag.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson eller Anders Lindholm.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  29 juni – 7 juli 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 3 267 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet