Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer oktober 2023

Gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna ökar

Läs artikeln i aftonbladet

Demoskops väljarbarometer för oktober månad visar: 

  • Skillnaden mellan blocken ökar och oppositionen har nu ett övertag med 6,5 procentenheter
  • Moderaterna backat något till 19,5 procent (-1,4) och närmar sig nu valresultatet 2022.
  • Sverigedemokraterna ökar något till 19,6 procent (+0,6) och är därmed jämnstora med Moderaterna.
  • Socialdemokraterna backar något till 36,5 procent (-0,4)
  • Liberalerna ligger stadigt under spärren med 2,4 procent (-0,2), vilket är den lägsta nivån sedan mars 2022. Tre andra partier ligger något högre, men ändå kring 4-procentspärren: Miljöpartiet noterar 3,8 procent (+0,7) och Kristdemokraterna når 4,0 (+0,3) och Centerpartiet ligger fortsatt nära spärren med 4,5 procent (+0,2).
  • Vänsterpartiet noterar oförändrat 7,2 procent (0,0).

Oppositionen samlar 52,0 procent (+0,5) av väljarna och Tidöpartierna noterar 45,5 procent (-0,7). Skillnaden mellan blocken fortsätter öka även denna månad och är nu 6,5 procentenheter till oppositionens fördel.

September månad har i princip helt och hållet präglats av ett eskalerande gängvåld med skjutningar och sprängningar som kopplas till en konflikt mellan gängledaren Rawa Majid och hans tidigare högra hand Ismail Abdo, som nu ska ha blivit dödsfiender. Statsminister Kristersson har hållit tal till nationen och samtliga partiledare har presenterat förslag hur gängen ska knäckas.

Riksdagen har återigen öppnats och finansminister Svantesson har presenterat en budget där situationen beskrivs som en ekonomisk vinter. Inflation och högre räntor pressar hushåll och företag och säkerhetsläget är också försämrat. Budgeten innehöll bland annat satsningar på försvaret.

Konsekvensen i väljaropinionen är att oppositionen ökar sitt övertag före Tidöpartierna och avståndet har inte varit så stort sedan valet. Många av svar där respondenterna motiverar sitt val av parti är kopplat till gängvåldet, där man inte tycker att åtgärderna är tillräckliga eller där man känner att oppositionen skulle hantera det bättre. Sverigedemokraterna fortsätter att väcka känslor hos många väljare.

För enskilda partier är dock rörelserna relativt små. Socialdemokraterna backar något till 36,5 procent (-0,4). S tar väljare framförallt från C, MP och M. Tappet är i princip obefintligt. Samtidigt ökar Miljöpartiet något till 3,8 procent (+0,7), Vänsterpartiet ligger still på 7,2 procent (0,0) och Centerpartiet noterar 4,5 procent (+0,2). Sammantaget blir det en liten förstärkning för oppositionen.

En väljare som röstade på M i valet 2022 och som nu skulle rösta på S säger:

”- Röstar normalt sett på M, men för att slippa oredan med SD som har fått en för stor roll kommer jag att rösta på S.”

En väljare som röstade på L i valet 2022 och som nu skulle rösta på S säger:

”- Jag har liberala värderingar, och har röstat på L de senaste valen. Men jag anser att nuvarande regeringen inte gör vad de ska. L är i en kris och har tappat sitt rätta jag. Jag skulle kunna tänka mig C, men de har inte samma glöd som med Annie. Så jag tror att jag nu skulle välja Socialdemokraterna (de har ju trots allt blivit mer Liberala med åren).”

Moderaterna backar något till 19,5 procent (-1,4), vilket är den lägsta nivån sedan valet. M tappar åt två håll, till S och SD. Samtidigt tar M väljare från SD, KD och L. Sverigedemokraterna ligger i princip still med 19,6 procent (+0,6), vilket är 0,9 procentenheter under valresultatet. Liberalerna noterar 2,4 procent (-0,2), vilket är den lägsta nivån sedan mars 2022, just innan Sabuni meddelade sin avgång. KD noterar 4 procent (+0,3).

En väljare som gått från M till SD säger:

”- Dagens situation med den våldsamma utvecklingen med skjutningar, sprängningar och allmän förödelse varnade Sverigedemokraterna för redan 2010. Men övriga riksdagspartier har blundat och förnekat det som nu händer i vårt land. Lagstiftarna är frånkörda med flera decennier.”

En väljare som gått från M till S säger:

”- Tycker inte att något parti alls tilltalar mig i nuläget. Men som det är i riksdag/regering i dag så fungerar det inte alls. Så många tokiga förslag som poppar upp. T.ex att vårdpersonal skall bli angivare! Miljön hårdnar runt omkring oss och många har dött alldeles i onödan. Krafttag behövs.”

En väljare som gått från L till M säger:

”- Valet är svårt – men den högskattepolitik som vänsterpartier står för är inte rätt väg. Moderaterna uppfattar jag fortfarande som det parti som på sikt kan få skatter, som skulle kunna utveckla välfärdsstaten. Problemet är samverkan med Sverigedemokraterna, men får förhoppningsvis en bättre lösning vid nästa val.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 182 intervjuer under perioden 23 september – 7 oktober 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord får beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här. 

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.com


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/demoskop/public_html/demoskop.se/wp-content/themes/demoskop2023/template-parts/content.php on line 62

Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet