Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer november 2023

Framgångar för Sverigedemokraterna och flera småpartier under riksdagsspärren

Läs artikeln i aftonbladet

Demoskops väljarbarometer för november månad visar: 

  • Oppositionen behåller ett försprång och samlar 51,9 procent (-0,1) av väljarkåren jämfört med Tidöpartiernas 46,0 procent (-0,5)
  • Skillnaden mellan blocken krymper marginellt och är nu 5,9 procentenheter till oppositionens fördel
  • Sverigedemokraterna ökar med hela två procentenheter till 21,6 (+2,0) och är nu med marginal det största av Tidöpartierna. Sd får därmed sitt högsta resultat på tre år
  • Moderaterna fortsätter att backa till 18,9 procent (-0,6) och är nu tillbaka på nivån vid riksdagsvalet 2022
  • Socialdemokraterna fortsätter att backa marginellt till 36,2 procent (-0,3), dock från en hög nivå
  • Kristdemokraterna halkar återigen ner tydligt under 4-procentspärren till riksdagen och hamnar på 3,2 procent (-0,8). Kd får därmed sitt lägsta resultat på fem år, sedan juli 2018
  • Övriga riksdagspartier ligger tämligen oförändrat med Liberalerna fortsatt långt under riksdagsspärren med 2,3 procent (-0,1), och Miljöpartiet precis under spärren med 3,7 procent (-0,1)

Den senaste månaden har präglats av flera våldsamma händelser. Nyhetsrapportering har den senaste månaden sedan den 7e oktober i mycket präglats av konflikten mellan Hamas och Israel med tusentals döda och långt fler skadade. Denna konflikt i mellanöstern har sedan spridit sig i form av politiska manifestationer i många andra länder. Parallellt med detta har även i viss mån rapporter om gängvåldet i Sverige fortsatt. Även det islamistiska terrordådet mot svenska fotbollsfans den 17e oktober som ökade oron för terrordåd i Sverige sätter sin prägel på denna månads väljarbarometer.

Sverigedemokraternas ökade stöd sedan föregående månad hänger troligen samman med det fortsatta fokuset på gängvåld och terrorhot då partiet vanligen har ett relativt stort förtroende bland väljarna för exempelvis brottsbekämpning. Hur konflikten mellan Israel och Hamas eventuellt kommer påverka partisympatier i Sverige är i nuläget mer oklart. Sammantaget minskar dock gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen enbart marginellt eftersom både M och Kd samtidigt tappar stöd. Två av regeringspartierna ligger nu med marginal under riksdagsspärren. Månadens väljarbarometer tyder på att Sverigedemokraterna framförallt tagit ytterligare väljare från i första hand Moderaterna och Kristdemokraterna. Det medialt uppmärksammade stundande valet av nytt språkrör för Miljöpartiet som lett till spekulationer om meningsskiljaktigheter mellan ledande personer inom partiet tycks dock inte har gett något avtryck i väljaropinionen.

För flera av partierna står väljaropinionen i nuläget däremot tämligen stilla och inga förändringar kan ses. Det gäller denna månad Liberalerna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Avslutningsvis ges nedan några exempel på väljarkommentarer i undersökningen.

En väljare som bytt från Kd till Sd säger:  ”- Det enda parti idag som faktiskt adresserar tillståndet i Sverige och de åtgärder som behövs för att på sikt kunna komma tillbaka till ett tryggt samhälle.”

En väljare som bytt från M till Sd säger: ”- Jag brukar rösta på Moderaterna men i dagsläget är de flata.”

En väljare som bytt från Sd till S säger: ”- Jag tror Magdalena skulle klara rollen som statsminister bättre än den nuvarande. Hon är klok, smart och rakt på sak. Hon har pondus, vilket är oerhört viktigt speciellt i utrikespolitiken.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 506 intervjuer under perioden 22 oktober till 5 november 2023, och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller få minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler för sin månadsvisa väljarbarometer eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Johan Martinsson (johan.martinsson@demoskop.se) eller Karin Nelsson (karin.nelsson@demoskop.se)


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/demoskop/public_html/demoskop.se/wp-content/themes/demoskop2023/template-parts/content.php on line 62

Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet