Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Opinionsundersökningar Samhälle och opinion Väljarbarometern

Väljarbarometer mars 2024

Gapet mellan blocken minskar och Centerpartiet ligger på lägsta nivån sedan tio år

Sedan den förra väljarbarometern har Sverige blivit medlem i försvarsalliansen Nato. Regeringen har också meddelat det största svenska stödpaketet till Ukraina hittills. Inrikes har sjukvården fortsatt att stiga på väljarnas dagordning, och statsministerns utspel om att staten ska skjuta till pengar så att vården inte behöver säga upp personal har fått mycket uppmärksamhet. Detta preciserades senare till sex miljarder kronor, något som raskt kritiserades som otillräckligt.

I mars månads väljarbarometer som har publicerats i Aftonbladet och Svenska Dagbladet ser vi överlag små förändringar sedan förra månaden som inte i sig själva kan föranleda några större slutsatser. Emellertid är flera av dessa en fortsättning på tidigare trender, vilket gör att några mycket intressanta mönster kan ses:

Sammanfattning

  • C når sitt lägsta väljarstöd på över tio år (sedan november 2013)
  • V ökar 1 procentenhet och bryter därmed sin nedåtgående trend
  • M ökar 1,3 procentenheter, och har nu trendat uppåt sedan december
  • SD minskar på motsatt vis för tredje månaden i rad
  • S ligger stabilt trots tapp i förtroendet för Magdalena Andersson
  • Gapet mellan blocken fortsätter minska och är nu nere i 4,6 procentenheter

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Svenska Dagbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 – 79 år. Undersökningen omfattar 2 432 intervjuer under perioden 22 februari till 11 mars 2024, och är genomförd som en webbundersökning.

Huvudfrågan i väljarbarometern lyder ”Om det vore val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?”. För de som uttrycker att de är osäkra på hur de skulle rösta ställs upp till ytterligare två följdfrågor för att utröna vilket parti de sannolikt skulle rösta på. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller få minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen. Demoskop redovisar inte felmarginaler för sin månadsvisa väljarbarometer då den inte baseras på ett renodlad sannolikhetsbaserat befolkningsurval. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar och med hur stora förändringar som statistiskt sett är vanliga. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet och i Svenska Dagbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Johan Martinsson (johan.martinsson@demoskop.se).  


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/demoskop/public_html/demoskop.se/wp-content/themes/demoskop2023/template-parts/content.php on line 62

Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet