Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer maj 2023

Små rörelser i väljaropinionen

Väljarbarometer maj månad

Maj månads väljarbarometer som idag publiceras i Aftonbladet visar att:

  • Små rörelser väljaropinionen jämfört med april månad.
  • Moderaterna tappar något till 20,6 procent (-1,2).
  • Socialdemokraterna ligger kvar på toppnoteringen 35,3 procent (0,0).
  • Oppositionen ökar sammantaget något till 51,3 procent (+0,5) jämfört med Tidöpartierna som backar till 46,8 procent (-1,0).
  • Miljöpartiet noterar 3,1 procent (+0,2) och Liberalerna noterar 3,3 procent (-0,2) och ligger därmed fortsatt under spärren, Kristdemokraterna ligger på spärren med 4,0 (+0,1) och Centerpartiet ligger nära med 4,9 procent (+0,2).

Tidöpartierna samlar ett stöd om 46,8 procent och oppositionen 51,3 procent. Skillnaden mellan blocken minskar jämfört med föregående månad och är nu 4,5 procentenheter till oppositionens fördel.

Några av de viktigare händelserna som präglat det offentliga samtalet sedan förra mätningen handlar om att Finland blivit medlem i Nato, kriget i Ukraina pågår och en större offensiv väntas och domen mot flickan som mördades av två vänninor i Vetlanda i höstas föll. Inflationen är fortsatt hög och räntekostnaderna ökar för hushållen.

Moderaterna har sammantaget stärkt opinionsstödet sedan valet och tagit väljare från i första hand Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, men vi ser i denna mätning som bekräftas av vår kvartalsanalys ett tydligt flöde från Moderaterna till Socialdemokraterna. Det finns väljare uttrycker besvikelse över svikna vallöften:

  • ”Svikna vallöften från M gör att det blir S.”
  • ”Beror helt på partiledaren. Kristersson har inte levt upp till förväntningarna.”
  • ”Jag är missnöjd med hur styrande partier agerat efter valet. Jag röstade på moderaterna, men tycker att de ljög oss väljare rakt upp i ansiktet och står inte för vad de lovat.”

Centerpartiet, som fick en ny partiledare Muharrem Demirok för tre månad sedan, till i princip still med 4,9 procent (+0,2), vilket innebär att stödet för C har minskat med 1,8 procentenheter sedan valet 2022. Tappet sker i stort sett endast till S. Väljarna har under Annie Lööf svängt och lutar tydligt vänsterut och det finns en osäkerhet kring var Centern befinner sig i nuläget:

  • ”Det är uteslutet för mig att rösta på något av partierna som möjliggör SD:s politik. Vänstern och MP är inte heller aktuella. Då finns det bara S och C kvar att välja på. Utan Annie så känns det som att C har förlorat en del av sin själ och att de inte riktigt har placerat sig politiskt ännu. Därför blir S valet för mig. Det enda rimliga just nu. Ett stabilt parti med sunda värderingar.”

Socialdemokraterna noterar 35,3 (0,0) även i dagens mätning och har därmed ökat 5 procentenheter sedan valet 2022. Detta är det högsta väljarstöd som uppmätts sedan juli 2012, då Stefan Löfven var relativt ny som statsminister. (Löfven efterträdde Håkan Juholt den 27 januari 2012, då S väljarstöd var 23,9 procent.). Socialdemokraterna tar väljare från alla partier, men framförallt MP och C, men även från M.

Vänsterpartiet ökar till 8,0 procent (+0,1) och har ökat 1,2 procentenheter sedan valet. Partiet har tagit väljare från MP i första hand. Sakfrågor som klimatet, vården eller jämlikhet är ofta viktigt för väljare som står mellan V och MP. En väljare tar upp lokförarstriden som skäl att byta parti:

  • ”Tidigare röstat på MP, men lokförarstriden visar att de snarare blivit moderater, som jag inte kan stödja. Brukar välja mellan MP, S och S, så det blev naturligt att nu välja V.”

Miljöpartiet når 3,1 procent (+0,2) i dagens mätning har nu legat under 4-procentsspärren sedan valet då partiet fick 5,1 procent av rösterna. Det är tydligt att det var stödröster från V och S som räddade partiet kvar i riksdagen när vi tittar på väljarflödena.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 202 intervjuer under perioden 14 april – 24 april 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.com


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet