Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Opinionsundersökningar Samhälle och opinion Väljarbarometern

Väljarbarometer juni 2024

Svaga vindar från EU-valet: S backar, V och MP framåt

Det har varit en intensiv period i den politiska världen sedan den förra väljarbarometern. Vi har haft en kort men intensiv valkampanj till EU-valet följt av en valkväll med en del oväntade resultat. Kalla Faktas avslöjande om Sverigedemokraternas sk ”trollfabrik” och anonyma konton har också sedan den förra väljabarometern diskuterats utförligt.

Juni månads väljarbarometer är genomförd precis under den mest intensiva delen av valkampanjen till EU-parlamentet. Datainsamlingen pågick under den sista veckan före valet och någon dag till. Vi ser vissa tendenser till att valvindarna får genomslag i månadens väljarbarometer för riksdagsval. Dock inte för alla partier.

Den största förändringen vi ser sedan förra maj månads väljarbarometer är att Socialdemokraterna backar 2 procentenheter, medan V och MP går framåt något. Moderaterna backar också lite, medan övriga partier står stilla. Förändringarna för S, V och MP går alltså i samma riktning som valvindarna blåste i EU-valet. Miljöpartiet fortsätter därmed sin uppåtgående trend som började redan långt innan EU-valet och når sin högsta siffra i Demoskops väljarbarometer på ungefär sex år. Tittar vi tillbaka på tidigare EU-val där Miljöpartiet har fått goda resultat, som exempelvis 2014, så är det dock inte givet att det faktiskt medför en ihållande medvind särskilt länge.

Värt att lägga märke till är att Sverigedemokraterna inte tappar i väljarstöd alls jämfört med majmätningen trots den intensiva diskussionen kring Kalla Faktas avslöjande och det svaga resultatet i EU-valet. Vad gäller nationellt väljarstöd tycks alltså Sverigedemokraterna opåverkade av dessa händelser.
Även L, KD och Cs valresultat till EU-valet tycks inte ha påverkat deras stöd i ett hypotetiskt riksdagsval. De ligger samliga under eller strax över 4%-spärren till Riksdagen. Att EU-valet och våra riksdagsval är två väldigt olika val bekräftas således.

Sammanfattning

  • S backar drygt 2 procentenheter och når därmed sin lägsta nivå på cirka 1,5 år.
  • V och MP går framåt 1,2 respektive 0,8 procentenheter. MP når därmed sin högsta nivå på nästan sex år, och V sin högsta nivå på 2 år.
  • M backar 1 procentenhet.
  • SD tycks opåverkade av avslöjandet kring ”trollfabriken” och det låga resultatet i EU-valet tycks inte hänga samman med något försvagat väljarstöd nationellt.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Svenska Dagbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 – 79 år. Undersökningen omfattar 2 584 intervjuer under perioden 2 – 11 juni 2024, och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras ytterligare upp till två frågor för de som är osäkra på sitt partival samt med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller få minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler för sin månadsvisa väljarbarometer då den inte baseras på ett renodlat slumpmässigt befolkningsurval. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar och med hur stora förändringar som statistiskt sett är vanliga. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet och i Svenska Dagbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Johan Martinsson (johan.martinsson@demoskop.se).  

Johan Martinsson
Director of Public Opinion and Polling
Stäng

Johan Martinsson

Director of Public Opinion and Polling

LinkedIn

+46 70 466 04 35

johan.martinsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet