Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer juni 2023

Fortsatt små rörelser i väljaropinionen

Juni månads väljarbarometer som idag publiceras i Aftonbladet visar:

  • Små rörelser väljaropinionen jämfört med maj månad
  • Moderaterna ökar något till 21,2 procent (0,6). Vi ser att Moderaternas största tapp fortsatt sker över blockgränsen till Socialdemokraterna
  • Socialdemokraterna når 34,5 procent (-0,8)
  • Miljöpartiet noterar 3,3 procent (+0,2) och Liberalerna får 3,2 procent (-0,1) och ligger därmed fortsatt under spärren, Kristdemokraterna ligger oförändrat på spärren med 4,0 (0,0) och Centerpartiet ligger nära med 4,9 procent (0,0)

Oppositionen samlar 50,8 procent (-0,5) av väljarna och Tidöpartierna noterar 47,3 procent (0,5). Skillnaden mellan blocken minskar jämfört med föregående månad och är nu 3,5 procentenheter till oppositionens fördel.

Maj har varit en relativt nyhetsfattig månad. Det har det rapporterats om något minskad inflation och det finns tecken som tyder på ljusning i ekonomin. Det har varit val i Turkiet och sittande president Erdogan blev omvald, vilket anses vara positivt för Sveriges Nato-ansökan av många.

Det är stiltje i opinionen även i juni med mycket små rörelser. Vi passar på att djupdyka i undergrupper för att förstå några väljarflöden utifrån vår kvartalsbarometer som bygger på 24 565 svar.

Socialdemokraterna upprätthåller det höga väljarstöd som noterats under våren. Senast S hade så stort stöd i opinionen var i början av 2014. Sedan valet 2023 ser vi en ökning från 30,3 procent till dagens 34,5 procent. Det största ökningen kommer från manliga väljare och i förvärvsarbetande åldern 30-64 år samt boende i norra Sverige och tar väljare från i princip alla partier, i synnerhet Miljöpartiet och Centerpartiet.

  • ”Jag har de senaste åren röstat på Centern men vet inte i dagsläget var jag har dem. Jag röstar på det parti som tycker det är viktigt med människors lika värde.”

Moderaterna har sammantaget stärkt opinionsstödet något sedan valet och ligger nu kring 21 procent under våren. M har tagit väljare från i första hand Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, men vi ser i denna mätning som bekräftas av vår kvartalsanalys ett tydligt flöde från Moderaterna till Socialdemokraterna. Magdalena Andersson har allmänt höga förtroendesiffror hos svenskarna och hon lockar väljare över blockgränsen. En väljare som röstade på M i valet 2023 och nu gått till S säger:

  • ”Magdalena känns stabil och rakryggad. Går att lita på henne. Bättre totalpolitik.”

Centerpartiet med sin relativt nytillträdde partiledare Muharrem Demirok, ligger i princip stil och tappar alltså väljare till S i första hand. Väljarna är ungefär lika stor andel kvinnor som män, men har en tydlig ungdomlig profil, under 29 år är väljarstödet 11 procent och bland de över 65 år är stödet under 4 procent. Stödet är högre bland högutbildade än bland lågutbildade. C tappar väljare i både stad och land sedan valet. De som i dag sympatiserar med C anger att det är synen borgerliga värderingar och synen på SD som skäl till att man skulle rösta på dem om det vore val idag:

  • Borgerligt parti som inte samarbetar med fascisterna/SD”
  • Jag är inte socialist och livrädd för Sverigedemokraterna då blir centerpartiet det bästa (minst dåliga) alternativet.”

Liberalerna tycks återigen vara fast förankrade under 4 procentsspärren. Den väljarprofil som vi ser är en välutbildad, yngre man i storstad. L har framförallt tappat röster till M, men även en del till S. En väljare som fortfarande sympatiserar med L säger:

  • ”Jag ser ingen anledning att ändra på mig utan står fast vid Liberalerna. De håller sig i det borgerliga lägret trots att det tar emot att samarbeta med SD. Det är också det enda rätta om man inte ska ha ett evigt S-maktinnehav. De senaste åren har S också vanstyrt landet på ett sätt som i ett företag hade betraktats som trolöshet mot huvudman och renderat utebliven ansvarsfrihet vid årsstämman. Exemplen är så många. S (och MP) behövde förlora – eller rättare sagt, Sverige behövde att S och MP förlorade. Det vi får istället är inte perfekt, men det är bättre än S, V, MP och C alla dagar i veckan.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 395 intervjuer under perioden 25 maj – 7 juni 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.com


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet