Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Opinionsundersökningar Samhälle och opinion Väljarbarometern

Väljarbarometer februari 2024

Vänsterpartiet i nedåtgående trend och Sverigedemokraternas uppgång är bruten

Den senaste månaden har präglats av det osäkra internationella säkerhetsläget med kriget i Ukraina och konflikterna i mellanöstern och röda havet. Inrikespolitiskt har det varit ganska turbulent i flera personfrågor inom partierna.

Sara Skyttedal har petats från KDs vallista till Europaparlamentet, Märta Stenevi har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som språkrör för MP, och Jamal El-Haj har blivit en så kallad politisk vilde.

I februaris väljarbarometer från Demoskop som nu för första gången har publicerats i både Aftonbladet och i Svenska Dagbladet ser vi följande:

  • Vänsterpartiet får sitt lägsta resultat sedan 2017 och hamnar på låga 6,6%
  • Socialdemokraterna minskar något och verkar plana ut på en historiskt hög nivå med 36,6%
  • Sverigedemokraterna minskar för andra månaden i rad
  • L ökar något till 2,8%
  • De övriga partierna i riksdagen ligger stabilt
  • Sammantaget minskar gapet mellan oppositionen och tidöpartierna något, men oppositionspartierna är tillsammans fortfarande 5,4 procentenheter större än tidöpartierna
  • De enskilda förändringarna jämfört med föregående månad är dock så pass små att vi inte kan dra några större slutsatser, utan vi behöver framförallt se till de mer långsiktiga trenderna

De förändringar vi ser sammanfaller också med andra faktorer som brukar påverka väljarnas partival. Exempelvis har frågan om lag och ordning tappat i betydelse för väljarna de senaste månaderna, och förtroendet för Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har minskat jämfört med januari.

Om vi ser till hur partiernas väljarstöd har utvecklats sedan förra riksdagsvalet i september 2022 så är det tydligt att Socialdemokraterna är den stora vinnaren, medan tidöpartierna tillsammans har förlorat 3,5 procentenheter netto. Bland dessa är det främst Liberalerna och Kristdemokraterna som har förlorat väljare. Det enskilt största tappet finner vi dock hos Centerpartiet.

Det är framförallt bland de mindre partierna vi nu kan se några tydliga trender. Vänsterpartiet har stadigt minskat sedan juli månad då de nådde 8,7 procent, och är nu nere på 6,6 procent. Vi ska inte glömma bort att Vänsterpartiet så sent som för två år sedan ofta fick siffror över 10 procent. Miljöpartiet har däremot sett en motsatt trend och stadigt ökat augusti då de fick stöd av låga 2,6 procent jämfört med nuvarande 4,2 procent.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Svenska Dagbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 – 79 år. Undersökningen omfattar 2 473 intervjuer under perioden 27 januari till 11 februari 2024, och är genomförd som en webbundersökning.

Huvudfrågan i väljarbarometern lyder ”Om det vore val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?”. För de som uttrycker att de är osäkra på hur de skulle rösta ställs upp till ytterligare två följdfrågor för att utröna vilket parti de sannolikt skulle rösta på. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller få minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler för sin månadsvisa väljarbarometer då den inte baseras på ett renodlad sannolikhetsbaserat befolkningsurval. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar och med hur stora förändringar som statistiskt sett är vanliga. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet och i Svenska Dagbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Johan Martinsson (johan.martinsson@demoskop.se).  


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/demoskop/public_html/demoskop.se/wp-content/themes/demoskop2023/template-parts/content.php on line 62

Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet