Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Opinionsundersökningar Samhälle och opinion Väljarbarometern

Väljarbarometer april 2024

Små förändringar, men M fortsätter uppåt och S nedåt

Nato-effekten i mars har nu börjat klinga av och fokuset på EU-valet ökar stadigt. Lanseringen av Folklistan inför Europaparlamentsvalet påverkar dock inte denna väljarbarometer som handlar om riksdagsvalet.

I april månads väljarbarometer som har publicerats i Aftonbladet och Svenska Dagbladet ser vi överlag små förändringar sedan förra månaden som inte i sig själva kan föranleda några större slutsatser. Några av dessa är dock en fortsättning på tidigare trender, vilket gör att några intressanta mönster är värda att lyfta fram:

Sammanfattning

  • S fortsätter sin neråtgående trend från toppen i januari
  • MP ligger kvar över spärren och når sin högsta siffra under mandatperioden
  • M fortsätter den uppåtgående trenden som startade i januari och når sin högsta siffra sedan september
  • V och SD ligger kvar stabilt
  • KD ligger kvar under spärren på låga 3,2%
  • Gapet mellan blocken på ungefär samma nivå som tidigare månad (4,5%)

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och Svenska Dagbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 – 79 år. Undersökningen omfattar 2 433 intervjuer under perioden 24 mars till 8 april 2024, och är genomförd som en webbundersökning.

Huvudfrågan i väljarbarometern lyder ”Om det vore val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?”. För de som uttrycker att de är osäkra på hur de skulle rösta ställs upp till ytterligare två följdfrågor för att utröna vilket parti de sannolikt skulle rösta på. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller få minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen. Demoskop redovisar inte felmarginaler för sin månadsvisa väljarbarometer då den inte baseras på ett renodlad sannolikhetsbaserat befolkningsurval. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar och med hur stora förändringar som statistiskt sett är vanliga. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet och i Svenska Dagbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Johan Martinsson (johan.martinsson@demoskop.se).  


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/demoskop/public_html/demoskop.se/wp-content/themes/demoskop2023/template-parts/content.php on line 62

Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet