Kontakta oss

Omnipoll

Så fungerar Omnipoll

Omnipoll är en sammanvägning av samtliga opinionsmätningar som genomförs av det svenska opinionsläget. Mätningar från SCB, Sifo, Novus, Ipsos, Demoskop, Sentio och Skop ingår i underlaget.

Sammanvägningen tar hänsyn till två faktorer: tid sedan mätningen genomfördes samt antalet intervjuer. En mätning har alltså som mest effekt på Omnipoll när den är helt ny, och har sedan en avtagande effekt i takt med att nya mätningar publiceras. Efter 30 dagar påverkar en mätning inte längre Omnipoll.

Det övergripande syftet är att visa vilket parti svenskarna skulle rösta på om det var val i dag. Upplägget är dynamiskt, vilket innebär att varje ny publicering av en väljarbarometer genererar en uppdaterad Omnipoll. Det innebär i praktiken att Omnipoll alltid är uppdaterad med de allra senaste opinionssiffrorna.

Opinionsinstitutet Demoskop har hjälpt Omni att ta fram modellen för sammanvägningen, som ser ut som följer:

1. Vikten för antalet intervjuer beräknas som ett tal mellan 0 och 1. Siffran visar hur tungt det enskilda institutets intervjuer väger i förhållande till det totala antalet intervjuer som för närvarande ingår i Omnipoll. En mätning med fler genomförda intervjuer kommer alltså att väga tyngre i sammanvägningen.

2. Vikten för aktualiteten beräknas som ett tal mellan 0 och 1. Siffran avgörs av tiden mellan datainsamlingen och senaste gången Omnipoll uppdaterades. Dagen för datainsamlingen är satt till den angivna fältperiodens mittersta dag. Här används linjärt avtagande vikt.

Dessa två vikter – antalet intervjuer och tiden – kombineras sedan till en totalvikt. Ju högre vikt en mätning har, desto större påverkan på Omnipoll.