Kontakta oss

Kvalitet och metod

Om felkällor i undersökningar

Som man frågar får man svar brukar det heta. När man ska bedöma kvaliteten i en undersökning handlar det dock […]

Läs mer

Calibrating Key Performance Indicators for an Eye Tracking Attention Panel

Eye tracking is an increasingly popular research tool across industries, allowing researchers to accurately measure visual attention and gain insight […]

Läs mer

De stora koncernerna – Mediehus byggda av insikter och data

Många nordiska medievarumärken ingår i någon av regionens stora mediekoncerner. Hur tänker en sådan? I kölvattnet av de senaste decenniernas […]

Läs mer

Om felmarginaler och osäkerhet i undersökningar

Felmarginalen är ett mått som redovisar den osäkerhet som uppstår då man gör ett sannolikhetsurval från en population och undersöker […]

Läs mer

Schibsted/Inizio Advisory Board – Annual Meeting

On December 1st the Advisory Board of Schibsted/Inizio met in order to discuss the panels’ quality, parameters and methodology issues. […]

Läs mer

Brand effects of digital display

AbstractThis paper describes a new, standard measurement of brand effects of digital advertising. The concept integrates survey data with big […]

Läs mer

Om valet i UK

Opinionsundersökningar är viktiga i en demokrati. De visar vad medborgarna tycker och ger beslutsfattare viktiga insikter om kunskaper, attityder och […]

Läs mer

Developing an Opt-in Panel for Swedish Opinion Research

Developing an Opt-in Panel for Swedish Opinion Research 7 january 2016 Karin Nelsson, Inizio, Inc., SwedenStefan Pettersson, Inizio, Inc., SwedenLars […]

Läs mer

Ett förändrat landskap för statistiska undersökningar

När den polske statistikern och matematikern Jerzy Neyman presenterade sina teorier och metoder för urvalsundersökningar på 1930-talet var det svaret […]

Läs mer