Kontakta oss
Nyhet Statsministerkampen

Statsministerkampen september 2022

Både Kristersson och Andersson ökar sitt stöd något jämfört med augusti månad. Den största förändringen är att gruppen som tycker att det inte vore någon skillnad mellan de båda statsministerkandidaterna minskar. Den gruppen minskar från 15 procent till 12 procent från augusti till september. Eftersom vi närmar oss valet kan det förklara att andelen som är osäkra till båda statsministerkandidater minskar. En annan tydlig förändring är att L-väljare tagit en allt starkare ställning för Kristersson, en majoritet föredrar nu honom som statsminister. Andelen L-väljare som stöttar Andersson ökar även de, om än i mycket mindre utsträckning, en ökning med 3 procentenheter. KD-väljare är den grupp som är allra mest för Kristersson som statsminister.


Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1198 intervjuer under perioden 24 augusti– 29 augusti, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Tror du att Ulf Kristersson skulle vara en bättre eller sämre statsminister än Magdalena Andersson?”

Bättre

Ingen skillnad

Sämre

Ej svar


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet