Kontakta oss
Nyhet Statsministerkampen

Statsministerkampen: Fler väljare föredrar fortsatt Andersson framför Kristersson

Fler väljare tror att Magdalena Andersson är en bättre statsminister än vad Ulf Kristersson skulle vara. 40% tror att Ulf Kristersson skulle vara bättre medan 46% tror att han skulle vara en sämre statsminister än Andersson.

Bland M-, KD- och SD-väljare tycker nästan samtliga att Ulf Kristersson skulle vara en bättre statminister än Andersson. Även en majoritet av L-väljarna tror att Kristersson skulle vara en bättre statsminister än Andersson. I vänsterblocket är mönstret motsatt, nästan samtliga tror att Magdalena Andersson är en bättre statsminister än vad Ulf Kristersson skulle vara. Noterbart är att enbart 6 procent av C-väljarna föredrar Kristersson framför Andersson och hela 82 procent tror att Andersson är bättre än vad Kristersson skulle vara. För ett år sedan var motsvarande andelar 16 respektive 56 procent.

Bland männen tror 50 procent att Ulf Kristersson skulle vara en statsminister än Magdalena Andersson medan den andelen bland kvinnor endast är 29 procent. 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3105 intervjuer under perioden 14-27 juni, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Tror du att Ulf Kristersson skulle vara en bättre eller sämre statsminister än Magdalena Andersson?”

Bättre

Ingen skillnad

Sämre

Ej svar


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet