Kontakta oss
Nyhet Privatekonomi Sparkollen

Sparkollen Q2 2024

Hushållens sparplaner saktar in

SEB:s och Demoskops undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, ligger under det andra kvartalet på plus 13, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden ökade från 6 027 kronor till 6 306 kronor. Undersökningen visar också att hushållen primärt planerar att spara mer pengar i framför allt fonder de närmaste sex månaderna.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje kvartal undersökningen Sparkollen. Undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 29 maj till 17 juni 2024.

Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal på 24 procent. Samtidigt ökade andelen hushåll som planerar att spara mindre de kommande sex månaderna från 9 procent till 11 procent. Andelen som inte planerar några förändringar i sitt sparande minskade från 61 procent till 58 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på plus 13, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Under andra kvartalet fick hushållen se den första räntesänkningen på över 8 år, samtidigt som inflationen närmat sig målet och köpkraften försiktigt vänt till plus. Den ekonomiska återhämtningen har därmed startat men gör det gradvis och har ännu inte slagit igenom med kraft i hushållens plånböcker. Det får sparplanerna att sakta in något den här månaden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Under det första kvartalet hade 87 procent av svenskarna ett månadssparande, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet steg från 6 027 kronor per månad till 6 306 kronor, vilket är en ökning med 5 procent. En genomsnittlig sparad hundralapp fördelades mellan 41 kronor på sparkonto, 20 kronor i amortering, 16 kronor i fonder, 8 kronor i aktier, 11 kronor i pensionssparande och 4 kronor på annat sätt.

Under det närmaste halvåret planerar hushållen att öka sparandet i samtliga sparformer. Betoningen ligger främst på börsinvesteringar i form av fonder och aktier, följt av sparande på konto. Det är en större andel män än kvinnor som planerar att spara mer pengar i fonder respektive aktier. Bland personer mellan 18 – 29 år planerar 1 av 4 att öka sparandet på konto.

– Nysparandet går främst in i fonder och aktier vilket återspeglar att hushållens riskvilja fortfarande är god trots en något trevande ekonomisk återhämtning i övrigt. Utrymmet för att spara och ta risk skiljer sig dock mellan könen. Männen planerar i högre utsträckning att växla upp sitt sparande den här månaden medan kvinnor har en betydligt mer inbromsande utveckling, säger Américo Fernández.

Ta del av rapporten här.

Per Hörnsten
Head of Business & Personal Finance
+46 73 522 55 33
per.hornsten@demoskop.se

Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet