Kontakta oss
Företagande Nyhet

SEB:s Företagarindikator för oktober 2022

Företagarna mindre optimistiska om framtidsutvecklingen

SEB:s Företagarindikator för oktober sjunker med 7 enheter från plus 8 till plus 1. En mer dyster tilltro på utvecklingen bland företagarna jämfört med september månads Företagarindikator. Mätningen visar hur företagare tror att den egna verksamheten kommer utvecklas under de kommande tre månader.

De tre ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid ingår också i mätningen. Där mäts hur företagarna upplever att omsättning, likviditet och arbetstid har utvecklats under den senaste månaden jämfört med tidigare månad. För oktobers mätning minskar arbetstid och likviditet från plus 6 till minus 3 respektive från 0 till minus 2. Omsättning fortsätter att istället öka. Från minus 2 till 0.

Varje månad genomför Demoskop Företagarindikatorn för SEB. Den bygger på drygt 600 intervjuer med enmansföretagare om bland annat deras syn på utvecklingen av omsättning, likviditet, arbetstid och vilka förväntningar som finns på framtiden. Undersökningsperioden var 16 till 26 september 2022.

Här kan du läsa mer om undersökningen.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande