Expertområde

Samhälle & Opinion

Våra produkter

Vi hjälper dig att förstå vad som händer just nu, den långsiktiga samhällsutvecklingen och förklarar varför det förhåller sig som det gör. Här ett urval av våra produkter. Kontakta oss så hjälper vid dig att ta reda på just det du vill veta.I över 30 år har Demoskop följt och analyserat den politiska opinionens förändringar.

Att veta vad den svenska allmänheten tycker i centrala frågor är ofta avgörande för hur företag och organisationer väljer att agera. Ofta används undersökningar som interna beslutsunderlag, men många gånger görs de också i avsikt att resultaten ska publiceras.

Vår erfarenhet är att färska resultat från väl genomförda undersökningar ofta ges betydande medialt utrymme.

Vi genomför också månatligen en politisk väljarbarometer. Vid det senaste valet var Demoskop det institut som kom närmast det verkliga utfallet. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med kunder som vill synas och positionera sig inom en specifik fråga. Det kan handla om alltifrån enstaka nedslag, jämföra attityd eller kunskap under två perioder (före och efter en viss aktivitet), eller etablera en valuta som följs regelbundet och därmed ger möjlighet attbygga en position över tid. Genom Iniziopanelen får du snabb och tillförlitlig information om uppfattningarna hos den breda allmänheten. Vi kan också välja ut delar av befolkningen som exempelvis stockholmare, föräldrar, förvärvsarbetande eller till och med specifika yrkesgrupper. Mycket av den grundläggande informationen finns redan tillgänglig, och vi behöver därför bara addera dina specifika frågor.


Vi hjälper dig att mäta opinion

Hör av dig! Vi hjälper dig gärna att ta reda på det du behöver veta! Välkommen.


Kontaktpersoner

Karin Nelsson

VD

Opinions- och väljaranalys, samhällsanalys, attityd- och värderingsfrågor


Per Hörnsten

Senior Advisor

Rådgivning och analys inom opinion och värderingar, kommunikation, kund- och organisationsutveckling


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar


Angelica Cöster

Senior Analyst

Opinionsanalys, Medieeffekter, Väljarsegmentering, Datavisualisering, Storytelling


Offertförfrågan