Expertområde

Samhälle & Opinion

Vi följer och analyserar den politiska opinionens förändringar

I över 25 år har Demoskop följt och analyserat den politiska opinionens förändringar. Väljarnas partival mäts varje månad i väljarbarometern. I vilka grupper hittar partierna sitt starkaste stöd, var sviktar det och lyckas regeringen behålla väljarnas sympati? Partiopinionen är en rörlig måltavla, ständigt föränderlig. Politiska opinionsundersökningar handlar också om dagordningen och förtroende. Vilka politiska frågor engagerar allmänheten just nu, vilka samhällsproblem anser man är viktigast och vilka partier och politiker tror man kan lösa problemen? Varför gick det som det gick i valet?

Demoskop undersöker och analyserar regelbundet allmänhetens uppfattningar om en lång rad värderingsfrågor och samhällsproblem, både dagens omdebatterade toppfrågor och morgondagens stora samhällsfrågor som ännu inte har hunnit blossat upp. Vilka grupper är det som engageras av vilka frågor och varför? Hur formas allmänhetens ställningstaganden och hur ser drivkrafterna ut?

Kommunpolitiker är en nyckelgrupp som undersöks särskilt ingående genom den årliga Politikerpanelen. Hur ser kommunernas behov och situation ut enligt den politiska ledningen, och hur skiljer sig förutsättningarna åt i olika kommuner? Vad prioriterar man och vilka aktuella problem ser kommunpolitiker framför sig?


Samhällsbyggnad från både ekonomiska och sociala perspektiv

Samhällsbyggnadsfrågor har en avgörande betydelse, både ekonomiskt och socialt. Samtidigt är det ett område som väcker intresse och engagemang. Satsningar på infrastruktur och byggande av bostäder är ofta kontroversiella projekt och stora värden står på spel. Många har uppfattningar kring ekonomi, prioriteringar, utformning, val av plats och påverkan på närmiljön. Konsekvenserna är långsiktiga och reaktionerna ofta starka.

Demoskop har under lång tid undersökt uppfattningar och opinioner, behov och förhållningssätt kring det fysiska samhällsbyggandet. Det handlar exempelvis om satsningar på bostäder och lokaler, offentliga platser och anläggningar, energilösningar och infrastruktur i form av vägar, digital kommunikation och elnät.

Studierna berör frågor som upphandling, ekonomiska villkor, efterfrågan och detaljutformning, men även opinion och möjligheter att bemöta aktuell debatt. Varje studie är unik och skräddarsydd. Såväl den breda allmänheten som de närmast berörda står ofta i fokus. Inte sällan är lokala beslutsfattares bedömningar viktiga för analysen. Här är Demoskops Politikerpanelen ett särskilt användbart verktyg.

Vi hjälper dig att mäta opinion

Vi på Demoskop har ett effektivt upplägg för att hjälpa dig att mäta och påverka opinon. Läs gärna mer om det här och hör gärna av dig, så berättar vi gärna mer.


Kontaktpersoner


 

Kontakt

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort. Ytterligare kontaktinformation går att hitta längst ned på sidan och vår integritetspolicy finns här.


     
    Offertförfrågan