Kontakta oss
Opinion & Politik Sakpolitik Samhälle och opinion

Sakpolitik mars 2023

Sakpolitik mars 2023

  • Vid en jämförelse mellan blocken är regeringsunderlaget sakfrågeägare i 8 frågor:  Lag och ordning, Energi och elförsörjning, Invandring, Skola och utbildning, Integration, Försvar, Jobb och sysselsättning samt Företagande.
  • Oppositionen är sakfrågeägare i 5 frågor: Sveriges ekonomi, Klimat och miljö, Sjukvård, Jämställdhet samt Äldreomsorg.
  • S sakfrågeägare i 7 frågor: Sveriges ekonomi, Jobb och sysselsättning, Sjukvård, Skola och utbildning, Äldreomsorg, Jämställdhet samt Energi och elförsörjning.
  • M sakfrågeägare i 2 frågor: Försvar samt Företagande.
  • Sd sakfrågeägare i 3 frågor: Invandring, Integration samt Lag och ordning.
  • MP är sakfrågeägare i 1 fråga: Klimat och miljö.

Om undersökningen sakpolitik mars 2023

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 394 intervjuer under perioden 28 feb – 7 mar, 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Opinion & Politik

Visa alla inom: Opinion & Politik