Kontakta oss
Nyhet Sakpolitik

Sakpolitik: Moderaterna har ett knappt övertag i sakägarskapet gällande Sveriges ekonomi

Gällande sagägarskapet över de olika sakpolitiska frågorna är det mycket små förändringar jämfört med föregående mätning. Moderaterna ökar något på frågan om Sveriges ekonomi (+3%) medan Socialdemokraterna minskar på frågorna klimat och miljö (-4%) samt företagande (-3%). Liberalerna fortsätter att öka i sakägarskapet gällande skola och utbildning: 16 procent av väljarna anser nu att Liberalerna har bäst politik i den frågan och partiet har därmed ökat sitt sakägarskap över frågan med procentenheter sedan mätningen i maj.

  • S sakfrågeägare i 3 frågor: Vården, skola och barnomsorg samt jämställdhet
  • Delat sakägarskap gällande äldreomsorgen mellan S och KD.
  • M sakfrågeägare i 4 frågor: Sveriges ekonomi, jobben, försvar samt företagande
  • Sd sakfrågeägare i 3 frågor: Invandring, integration samt lag och ordning
  • MP är sakfrågeägare i 1 fråga: Miljö och klimat

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3105 intervjuer under perioden 14-27 juni, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilket parti tycker du har bäst politik inom..?”

Sveriges ekonomi

Jobben

Vården

Skola och barnomsorg

Klimat och miljö

Invandringen

Integrationen

Lag och ordning

Försvar

Äldreomsorgen

Företagande

Jämställdhet


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet