Kontakta oss
Nyhet Sakpolitik

Sakpolitik april 2023

Sakpolitik april 2023

  • Allt fler väljare uppger att de är osäkra vilket parti som har bäst politik för olika sakområden. Väntat med tanke på att det nu är mer än ett halvår sedan valet.
  • S har fortsatt sakfrågeägarskap i 7 frågor: Sveriges ekonomi, jobb och sysselsättning, sjukvård, skola och utbildning, äldreomsorg, jämställdhet samt energi och elförsörjning.
  • M sakfrågeägare i 2 frågor: Försvar, Företagande
  • Sd sakfrågeägare i 3 frågor: Invandring, Integration, Lag och ordning
  • MP är sakfrågeägare i 1 fråga: Klimat och miljö
  • Den största förändringen är att S tappar stöd inom Skola och Utbildning till 24% av väljarna som tycker S har bäst politik (-3), medan L tar position och ökar till 21% (+4).
Sakpolitik april 2023

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 024 intervjuer under perioden 27 mars – 4 april, 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet