Kontakta oss
Publikationer

Så fungerar Demoskops metod för opinionsmätningar

Ibland förekommer missuppfattningar kring vår metod för opinionsmätningar. Låt oss därför försöka reda ut begreppen något. Det finns inga möjligheter att själv välja att medverka i en undersökning med en specifik riktning. Det är riktigt att vem helst är välkommen att vara tillgänglig i panelen, men det betyder inget annat än att man är villig att besvara enkäter. Vi bestämmer sedan vilka som blir inbjudna att svara. Vi använder ett så kallat stratifierat slumpmässigt urval baserat på panelen och skapar därigenom ett representativt miniatyrsverige så att vi kan uttala oss om vad svenska folket tycker.

Våra arbetssätt och metoder följer godkända internationella etiska branschregler, vi är aktiva i Statistikfrämjandet och Surveyföreningen och delar vår undersökningsdata med forskningen. Våra arbetssätt och vår kompetens har rönt internationell uppmärksamhet, och vi presenterar våra rön vid konferenser. Vi vill därför uppmana våra branschkollegor att vara lika transparenta. Statsvetarna Sören Holmberg och Olof Petersson har vid ett antal tillfällen kartlagt hur svenska väljarbarometrar genomförs. Det senaste tillfället var 2008. Vi välkomnar en ny kartläggning. Den skulle bland annat sätta fingret på svarsfrekvenser per telefon som inte håller måttet för att ett slumpmässigt urval ska kunna hävdas. Det är en av många svårigheter som branschen brottas med, men som sällan kommer i dagen.

Vårt framgångsrika arbetssätt bygger på en noggrann rekrytering till panelen, och genom ett omfattande kvalitetssäkringssystem och så kallad fraud detection-program har vi god kunskap om våra panelister. Samtidigt skapar vi trygghet för de som är med genom att vi behandlar den information vi samlar in med fullständig sekretess. Vårt kvalitetsarbete innefattar flera moment som bygger på statistisk metodik. Vi förstår att detta kan verka väldigt svårt och det är det. Vi tar vår uppgift på största allvar. Internationellt är metoden brett etablerad och framgångsrik.

Demoskop är ett av Sveriges äldsta undersökningsföretag som grundades 1989. Hos oss arbetar flera av Sveriges främsta opinionsanalytiker och statistiker. Demoskop var också det företag som kom närmast att mäta utfallet av riksdagsvalet 2018. Ett kvitto på att vårt systematiska om omfattande kvalitetsarbete lönar sig. Genom samgåendet med Inizio 2019 uppkom dessutom en unik, historisk möjlighet att utvärdera och vidareutveckla vår metod. Den resulterade i att vi övergick till att genomföra väljarbarometern helt webbaserat, helt enkelt för att vi såg att telefon inte fungerar lika bra längre och därmed visade sig försämra träffsäkerheten. Det har vi öppet och transparent redovisat i olika sammanhang, vid kvalitetskonferenser och finns att läsa i en DN Debatt-artikel (betalvägg).

Hör av dig om du vill veta mer!


Ytterligare inom: Publikationer

Visa alla inom: Publikationer