Rekryteringsutmaningar för analysbranschen

Publicerat av
november 18, 2019

Att attrahera, bibehålla och utveckla rätt kompetens är en utmaning som är långtifrån unik för analysbranschen. Tvärtom, vittnar många företag och organisationer om att rekrytering är en alltmer affärskritisk fråga.

Själv har jag jobbat i analysbranschen i 15 år och en majoritet av dem på Demoskop. Det roligaste med mitt jobb är att få arbeta med så duktiga och erfarna personer, med spännande frågor inom olika branscher och verksamheter och i den smått unika företagsgrupp som Demoskop är en del av. Under 2019 har vi dessutom gått ihop med Inizio, och i samband med det blivit nästan dubbelt så många med kontor i både Stockholm och Göteborg. Nya kollegor och ett nytt bolag att forma.

Jag har länge varit involverad i Demoskops rekryteringar. Det är slående hur mycket som förändrats sedan jag själv var ute och sökte mina första jobb. Förutom att antalet företag som erbjuder tjänster inom rekrytering exploderat tänker jag också på själva mötet mellan bolagen och de sökande. Förr stod de senare ”med mössan i hand” och hoppades bli erbjudna ett jobb. Nu är situationen om inte den omvända, så i alla fall mycket annorlunda. För arbetsgivaren är det av yttersta vikt att sälja in sitt bolag till kandidaten och att på ett övertygande sätt kunna förmedla bolagets ”why”. Processen ska förstås optimalt börja långt innan själva intervjun, med långsiktig employer branding. När det gäller att attrahera talanger, är arbetsgivarens införsäljning ännu mer kritisk.

Jag menar nu inte nödvändigtvis att det var bättre förr, men det är påtagligt att en situation som tidigare varit lite av ”arbetsgivarens Idol”,  där kandidaterna sålt in sig själva inför en jury som ställt tuffa frågor, blivit mer av ett dejting-program där båda parter måste vara intresserade för att det ska bli en matchning.

I mina intervjuer, eller andra möten med potentiellt nya medarbetare, försöker jag tänka mycket på den där matchningen. Bakgrunden är förstås att en nyanställd som väljer att lämna efter några månader, för att det inte blev som hen hade tänkt sig, är en situation som vi som företag förlorar mycket på, både ekonomiskt och varumärkesmässigt.

På Demoskop har vi, lite grovt sett, tre olika typer av roller; konsulter, analytiker och research executive (en roll som kanske enklast kan beskrivas som en analytisk spindel i nätet). Att rekrytera till var och en av dessa roller har sina särskilda förutsättningar. Duktiga analytiker är extremt eftertraktade i takt med att alltfler företag, organisationer och myndigheter arbetar datadrivet. Företag som Google och Facebook har gjort entré i undersökningsbranschens olika branschforum. Det råder knappast brist på information i dagens samhälle och de som kan bringa ordning på, tolka, och analysera stora datamängder kommer bara att bli än mer attraktiva. På konsultsidan finns andra utmaningar i att hitta personer som inte bara är nyfikna och analytiska utan även drivs av en vilja att göra affärer och har en väl utvecklad förståelse för kundernas skiftande behov och förutsättningar. Samtidigt är Demoskop, trots sammanslagningen,  fortfarande ett litet företag och rollerna gränsöverskridande. Oavsett roll, får och förväntas man göra olika saker och vara involverad i olika utvecklingsprojekt.

Den gemensamma nämnaren för tillvägagångssättet i Demoskops tidigare rekryteringar är egentligen att det inte finns någon. Vi testar nya vägar nästan varje gång. Några av våra bästa rekryteringar har varit spontansökningar. Mot den bakgrunden (eller vad som nu är hönan eller ägget) träffar vi som regel alltid spontanare.

Framgångsreceptet för en lyckad matchning med Demoskop innehåller ingredienser som nyfikenhet, ett stort analysintresse och en bra personkemi. Vi vet att personer med den kompetens och bakgrund som vi behöver, har många alternativ (och att de bara blir fler). Därför måste vi, förutom ett uppenbart spännande jobb, erbjuda ett tydligt why och en riktigt bra magkänsla. Det jobbar vi på varje dag.

Dela: