Demoskops vetenskapliga råd

Publicerat av
september 24, 2021

Hos oss på Demoskop genomsyrar kvalitet allt vi gör. Från metodval och urval till leverans till kund.

Demoskop har sedan starten 1989 varit ett av Sveriges ledande undersökningsföretag. En lång och framgångsrik historia ställer krav på noggrannhet, metodkunnande och affärsmannaskap. Undersökningsbranschen befinner sig nu i stark utveckling, som kräver kunskap om statistisk teori och metod, förståelse för hur big data kan användas och hur kvalitetssäkring kan ske i varje led. Detta arbetar vi med på Demoskop på flera sätt, vi är aktiva i branschorganisationer både i Sverige och internationellt, vi samarbetar med forskningen och arbetar många gånger i nära partnerskap med våra kunder.

Som stöd i vårt kvalitetsarbete har vi ett vetenskapligt råd som består av ledande experter inom statistik och undersökningsmetodik.

  • Gunilla Broadbent, President ESOMAR Foundation, the global, market, social and opinion research foundation.
  • Måns Magnusson, assisterande professor i statistik, Uppsala Universitet
  • Joakim Malmdin, fil lic statistik, Expert on Statistical Output Quality, Statistics Center Abu Dhabi
  • Johan Martinsson, fil dr statsvetenskap, föreståndare SOM-institutet Göteborgs Universitet.
Dela: