Samhälle & Opinion

Väljarbarometern – använd ej
september 21, 2020

Expertområde

Samhälle & Opinion

Vi följer och analyserar den politiska opinionens förändringar

I över 25 år har Demoskop följt och analyserat den politiska opinionens förändringar. Väljarnas partival mäts varje månad i väljarbarometern. I vilka grupper hittar partierna sitt starkaste stöd, var sviktar det och lyckas regeringen behålla väljarnas sympati? Partiopinionen är en rörlig måltavla, ständigt föränderlig. Politiska opinionsundersökningar handlar också om dagordningen och förtroende. Vilka politiska frågor engagerar allmänheten just nu, vilka samhällsproblem anser man är viktigast och vilka partier och politiker tror man kan lösa problemen? Varför gick det som det gick i valet?

Demoskop undersöker och analyserar regelbundet allmänhetens uppfattningar om en lång rad värderingsfrågor och samhällsproblem, både dagens omdebatterade toppfrågor och morgondagens stora samhällsfrågor som ännu inte har hunnit blossat upp. Vilka grupper är det som engageras av vilka frågor och varför? Hur formas allmänhetens ställningstaganden och hur ser drivkrafterna ut?

Kommunpolitiker är en nyckelgrupp som undersöks särskilt ingående genom den årliga Politikerpanelen. Hur ser kommunernas behov och situation ut enligt den politiska ledningen, och hur skiljer sig förutsättningarna åt i olika kommuner? Vad prioriterar man och vilka aktuella problem ser kommunpolitiker framför sig?

Offertförfrågan