Kontakta oss
Nyhet Samhälle och opinion

Politikerpanelen 2024 i Almedalen

Torsdagen den 27 juni 2024 presenterade Demoskop de mest intressanta resultaten från Politikerpanelen 2024, vår studie i vilken vi låter Sveriges kommun- och regionpolitiker komma till tals.

Under seminariet diskuterades bland annat kommunpolitikers önskemål, synen på samarbete med andra partier, nedskärningar och ekonomiska prioriteringar. Undersökningsresultaten kommenterades av kommunpolitikerna Helena Falk (V) och Jan Jönsson (L), samt Finanspolitiska rådets ordförande Lars Heikensten och Sveriges Kommuner och Regioners ordförande Anders Henriksson. Vi vill passa på att tacka respondenterna och seminariedeltagarna för ert engagemang och intresse för undersökningen och dess resultat.

Några av de viktigaste insikterna i årets undersökning är:

Omfattande nedskärningar väntas: 53% av kommunpolitikerna uppger att de kommer behöva göra nedskärningar i den kommunala budgeten under det närmaste året.

Grundskolan prioriteras högst: Vid bättre kommunal ekonomi anser 37% av politikerna att grundskolan bör prioriteras främst.

Olika strategier vid ekonomisk kris: Partier till vänster föredrar att höja skatten (59-72%) framför nedskärningar i kommunal frivillig verksamhet, medan partier till höger prioriterar nedskärningar (41-52%) och försäljning av kommunala tillgångar.

Ekonomisk framtidstro varierar: Balansmåttet för den ekonomiska utvecklingen på ett års sikt har fluktuerat kraftigt över tid, från 54% 2017 till 24% 2024. Balansmåttet definieras som skillnaden mellan andelen politiker som bedömer den ekonomiska situationen som mycket/ganska god och andelen som bedömer den som mycket/ganska svag.

Partiskillnader i miljöfrågor: Miljö- och klimatfrämjande åtgärder prioriteras mycket högt av Miljöpartiet (48%), medan det inte når topp tre hos andra partier. Detta visar på tydliga skillnader mellan partierna i hur de prioriterar miljöfrågor.

Se materialet i efterhand

Här finner ni presentationen som visades upp under seminariet. Ni kan välja att se den här på hemsidan eller ladda hem den i sin helhet.

Vill du veta mer om Politikerpanelen? Kontakta oss!

Pelle Ahlin Olofsson
Head of Society & Public Opinion
+46 73 589 36 89
pelle.ahlin@demoskop.se
Love Edander Arvefjord
Analyst
+46 73 522 55 40
love.edander-arvefjord@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet