Kontakta oss
Nyhet Partiledarförtroende

Partiledarförtroende december 2022

Flera partiledare tappar för december månads partiledarförtroende

Förtroendet för samtliga partiledare, utom Annie Lööf och Nooshi Dadgostar, sjunker i december månads mätning av partiledarförtroendet. Mest faller förtroendet för Ebba Busch och Johan Pehrson.


Ebba Busch förtroende minskar med 7 procentenheter jämfört med föregående månad. Hon ligger nu på samma förtroendenivå som Annie Lööf. Där ser vi som kontrast en marginell ökning på 1 procentenhet. Förtroendet för Johan Pehrson fortsätter dala sedan augusti månads topp i år. För december minskar stödet med 5 procentenheter. Jimmie Åkessons ser det tredje största förtroendetappet på 4 procentenheter.

Magdalena Andersson bibehåller ett stort förtroendeförsprång till Ulf Kristersson. De tappar med 2 respektive 3 procentenheter.   


partiledarförtroende december 2022 2

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1530 intervjuer under perioden 22 november – 5 december, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Hur stort förtroende har du för …?”

Mycket stort förtroende

Ganska stort förtroende

Varken eller

Ganska litet förtroende

Mycket litet förtroende

Vet ej/Ej svar


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet