Kontakta oss
Nyhet

Optimismen viker på nytt

Under den senaste veckan tangerades det hittills högsta balansmåttet (+37) när det gäller förväntningar på krisens fortsatta utveckling. Därefter rapporterades bland annat om att immuniteten i Spanien blott var fem procent trots höga dödstal. WHO meddelade att det inte finns några utsikter om att covid19 kommer att försvinna och i Sverige konstaterade Finansdepartementet  att den ekonomiska nedgången blir större än vad man initialt hade räknat med. Utvecklingen mot mer positiva förväntningar har därmed på nytt kommit av sig, och under de senaste dagarna stabiliserats runt +33. Även om tillbakagången inte varit stor så gäller den bland både män och kvinnor, yngre och äldre och i storstadsregionerna med undantag av Skåne.

Den senaste veckan har benägenheten att vidta åtgärder sjunkit när det gäller att undvika att roa sig och att besöka andra butiker än mataffärer, men ingen del i utvecklingen tyder ännu på ett mer bestående mönster och inga extremvärden kan konstateras sedan mätningarna började. En något sjunkande trend kan dock konstateras när det gäller att generellt reducera konsumtionen, vilket nu en av fyra säger sig göra. I ljuset av den ekonomiska krisen måste det ses som positivt om konsumtionen ökar.

I Stockholm, där utvecklingen ligger lite före resten av landet har under den senaste veckan skett en tydlig tillbakagång avseende att gå ut och roa sig, att undvika kollektivtrafiken, att undvika andra affärer en mataffärer och att undvika arbetsplatsen. Inget av värdena är dock lägre an vad de var då mätningarna påbörjades. Utvecklingen i de övriga storstadsregionerna är mer otydlig och inget tydligt mönster kan konstateras.

Ladda ner den senaste rapporten här.
Vi frågor eller beställning, kontakta anders.lindholm@demoskop.se 
Vår internationella publicerade dashboard:


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet