Visst stöd för Sverigedemokraternas syn på invandring

Publicerat av
november 29, 2012

Sverigedemokraterna fortsätter att vara i stort fokus i den politiska bevakningen. Trots den senaste veckornas skandaler så tycks partiet behålla sin höga nivå i opinionen. En central fråga för analysen är att försöka förstå hur SD:s sympatisörer ser på olika sakfrågor och vad som gör att de röstar på partiet. Timbros vd Markus Uvell har tidigare skrivit om detta på DN-debatt.
 
Synen på invandring är i sammanhanget så klart central för SD:s utveckling. En ny mätning från Demoskop som genomförts på uppdrag av Timbro visar att 21% av svenskarna uppger att de delar Sverigedemokraternas syn på invandringen.  Mätningen är gjord efter SD-skandalerna och visar att delar av den bas som finns för SD fortfarande består. I en mätning som gjordes i dember 2011 var nivån ungefär densamma.
 
Läs hela mätningen här.
 
Undersökningen gjordes mellan 22-27 november i Demoskop telefonrekryterade internetpanel, totalt 1028 intervjuer.

Dela: