Väljarna är kritiska mot Magdalena Andersson

Publicerat av
oktober 31, 2014

Demoskop har gjort en undersökning av hur väljarnas förtroende för regeringen och ledande politiska företrädare har utvecklats efter riksdagsvalet.

Regeringen

Uppfattningen om hur den nya koalitionsregeringen har presterat under sin första tid vid makten är övervägande negativ.

 • Sammanlagt 30 procent anser att regeringen har skött sig bra, medan sammanlagt 38 procent anser att den har skött sig dåligt.
 • Uppfattningarna om regeringen är kraftigt blockskiljande. 68 procent av alliansväljare har en negativ uppfattning om regeringen. 60 procent av rödgröna väljare har en positiv uppfattning.

I undersökningen ställs frågan varför man tycker att den nya regeringen har skött sig bra eller dåligt.
Demoskop Väljare kritiska till den nya regeringen
De rödgröna väljare som tycker att regeringen har skött sig bra motiverar sina svar på följande sätt:

 1. Samarbetet och kompromisserna är bra.
 2. Sänkt skatt för pensionärer
 3. Mer resurser till skolan som saker den nya regeringen skött bra.

De alliansväljare som tycker att regeringen har skött sig dåligt motiverar sina svar på följande sätt:

 1. Magdalena Anderssons uttalanden som det ekonomiska läget.
 2. Regeringen är svag och lämnar för stort inflytande till V.
 3. Regeringen för en dålig jobbpolitik.

 

Ledande politiska företrädare

När det gäller förtroendet för ledande politiska företrädare visar undersökningen bland annat på följande förändringar:

 • Förtroendet för finansminister Magdalena Andersson (S) faller i denna mätning jämfört med septembermätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd. Det är fler som saknar förtroende än som har förtroende för finansministern.
 • Liksom i septembermätningen minskar väljarförtroendet för statsminister Stefan Löfven (S) i denna mätning och ligger under förtroendet för Fredrik Reinfeldt. Förtroendetrenden för Stefan Löfven har varit nedgående under valrörelsen. Jämfört med i juni är nedgången statistiskt säkerställd.
 • Förtroendet för Åsa Romson (Mp) backar i denna mätning. Jämfört med mätningen i juni syns en statistiskt säkerställd nedgång.

Demoskop Förtroende för politiska företrädare
 
Peter Santesson, chef för opinionsanalys vid Demoskop, kommenterar:

– Det har varit en tuff start för den nya rödgröna regeringen. Särskilt slående är hur förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson har utvecklats. Förtroendegapet till den populäre Anders Borg var stort redan under valrörelsen, men då hoppades S att det skulle hämtas in när Andersson hade tillträtt och blev välbekant. Men nu ser trenden ut att gå i motsatt riktning.

 
Hela undersökningen finns tillgänglig här.
Om du har några frågor om undersökningen, kontakta Peter Santesson.
 
Om undersökningen

 • Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.
 • Totalt genomfördes 1118 intervjuer under perioden 24-27 oktober 2014.
 • Resultatet är vägt på kön, ålder och parti i riksdagsvalet 2014 för att på bästa sätt motsvara den svenska röstberättigade befolkningen.
Dela: