Väljarbarometern oktober 2021

Publicerat av
oktober 8, 2021

Lägsta stödet för MP på 16 år

I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för oktober är stödet för S (26,7 procent) oförändrat. MP tappar 0,5 procentenheter till 3,0 procent. V (8,4 procent) ökar 0,4 procentenheter. Ytterst små förändringar för M (22,1 procent, +0,1 procentenheter), KD (5,5, -0,1) C (9,5, -0,2), L (2,7, +0,2) och SD (20,9, +0,2).

vb okt2021 1

Stödet för S (26,7 procent) är oförändrat. MP tappar 0,5 procentenheter till 3,0 procent. V (8,4 procent) ökar 0,4 procentenheter. Ytterst små förändringar för M (22,1 procent, +0,1 procentenheter), KD (5,5, -0,1) C (9,5, -0,2), L (2,7, +0,2) och SD (20,9, +0,2).

Förändringarna sedan förra månaden är genomgående små.

Ledningen för oppositionspartierna, M, KD, SD, L, (51,3 procent) mot regeringspartierna plus C och V (47,8 procent) ökar marginellt och är nu 3,5 procentenheter.

Det lyft som S hade förra månaden lyckas man bibehålla, och det finns sannolikt stora förhoppningar på att den förmodat tillträdande partiledaren Magdalena Andersson kommer driva partiet framåt. Bland kommentarerna finns de som tror att hon bättre kommer slå vakt om traditionell S-politik.

S kommer garanterat att fortsätta att utmanas från V, samtidigt som man måste klara rågången mot regeringskollegan MP och mot C. Det blir en rejäl utmaning för den tillträdande partiledaren.

Stödet för MP på 3,0 procent är det lägsta i Demoskops mätningar sedan januari 2005. Det är anmärkningsvärt att stödet för MP inte är större samtidigt som klimatfrågan är mer närvarande än på många år. Det är tydligt att MP inte i någon större utsträckning uppfattas som trovärdiga är det gäller lösningar. Frågans mycket internationella prägel gör det svårt för MP att ta mark genom åtgärder som av somliga beskrivs som symbolpolitik. Sedan valet har man tappat till S, V och C.

Fokuset på brottslighet sätter SD i en stark position. Bilden av partiets skeva väljarbas kommer på skam då man är det tredje största partiet inte bara totalt sett utan även bland både kvinnor och akademiker.

SD har också en åldersmässigt betydligt jämnare fördelning än S, som har sin absoluta tyngdpunkt bland pensionärer. S har tappat en stor del av den förvärvsarbetande befolkningen till just SD.

För andra månaden i rad ökar stödet marginellt för L, som nu är närmare tre än två procent, och därmed ökar sina chanser till stödröstning när valet närmar sig.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod: 29 september – 6 oktober 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 417 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela: