Väljarbarometern för maj

Publicerat av
maj 9, 2014

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för maj är skillnaden mellan blocken fortsatt stor. Samtidigt ökar Feministiskt initiativ snabbt och vinner mark bland unga, studenter och vänstersympatisörer.
Valet rycker närmare, men någon återhämtning för Alliansen som helhet syns inte i månadens mätning. Istället backar Allianspartierna något (36,8 %, –0,5) liksom den rödgröna oppositionen (51,0 %, –0,9) och blockskillnaden ligger därför kvar på i stort sett samma nivå som förra månaden, 14,2 % (–0,4). För femte månaden i rad lyckas de rödgröna partierna samla en egen majoritet i mätningen.
Andelen osäkra väljare minskar men ligger fortfarande kvar på en jämförelsevis hög nivå (20,2 %, –2,0).
Bland allianspartierna noteras en nedgång för Moderaterna till 22,6 % (–1,4). Någon positiv väljareffekt av ökad valtemperatur kan inte skönjas, utan stödet förblir på den lägre nivå som etablerats under våren. För övriga tre allianspartier syns smärre uppgångar. Folkpartiet når 6,0 % (+0,1), medan Centerpartiet nu tar sig över fyraprocentsgränsen och når 4,3 % (+0,6). För tredje månaden i rad ligger Kristdemokraterna under spärrgränsen med 3,9 % (+0,2).
På den rödgröna sidan backar Socialdemokraterna till 32,2 % (–0,8). Samtidigt når Vänsterpartiet 8,7 % (+0,5), vilket är den högsta nivå partiet nått sedan toppnivån i februarimätningen 2012 när Jonas Sjöstedt tillträdde som partiledare. Miljöpartiet backar något (10,2 %, –0,5), men behåller positionen som tredje största parti.
Sverigedemokraterna backar för andra månaden och får nu 8,2 % (–0,3). Det är den lägsta siffran för partiet sedan oktober 2012.
Den största förändringen i månadens mätning hittar man hos ett parti utanför riksdagen. Stödet för Feministiskt initiativ visar en statistiskt säkerställd uppgång. I majmätningen når partiet 3,0 % (+2,2). Det är en snabb uppgång för ett parti som tidigare legat på blygsamma nivåer, men som nu börjar sätta ett avtryck i mätningarna.
Partiet har starkast stöd bland personer under 29 år och bland studerande – en väljarprofil som liknar Miljöpartiets väljare. Samtidigt kan man notera att det i första hand är från Vänsterpartiet som Feministiskt initiativ tycks hämta sina väljare. F!:s väljare uppger i relativt hög utsträckning att de röstade på Vänsterpartiet i riksdagsvalet 2010.
Vänsterpartiet har valt att fokusera på frågan om vinster i välfärden, och kan samtidigt ha tappat något av sin feministiska profil. Det ligger nära till hands att misstänka att det i stor utsträckning handlar om väljare som saknar mer av den tidigare feministiska profilen som nu söker sig vidare till F! och Gudrun Schyman.
 
Förändringar från föregående månad:

  s v mp m fp kd c sd övr* s-v-mp Allians F! osäk
maj 32,2 8,7 10,2 22,6 6,0 3,9 4,3 8,2 4,0* 51,0 36,8 3,0 20,2
april 33,0 8,2 10,7 24,0 5,9 3,7 3,7 8,5 2,3* 51,9 37,3 0,8 22,2
Skillnad -0,8 0,5 -0,5 -1,4 0,1 0,2 0,6 -0,3 1,7* -0,9 -0,5 2,2 -2,0

*Övriga inklusive F!
 
Läs hela undersökningen här.
Peter Santesson
Chef för opinionsanalys, Demoskop
 
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 29 april –  7 maj 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Uppgången för Feministiskt initiativ är statistiskt säkerställd.
Dela: