Väljarbarometern för juni

Publicerat av
juni 7, 2014

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för juni är dramatiken i opinionen påtaglig.
Alliansen fortsätter att tappa mark och når med 34,3% sin lägsta nivå någonsin i Demoskops mätningar. Det är å andra sidan inte de rödgröna (50,3%) som går framåt utan de övriga partierna.
Moderaterna (18,5%) tappar ytterligare (-4,1 procentenheter) och har nu det lägsta stödet sedan oktober 2003, d v s den tidpunkt då Fredrik Reinfeldt övertog ledarskapet från Bo Lundgren. Förändringarna för de övriga Allianspartierna är mer måttliga, Kristdemokraterna (4,8%, +0,9) och Centerpartiet (5,3%, +1,0) ökar något medan Folkpartiet (5,7%, -0,3) tappar marginellt.
Även stödet för Socialdemokraterna (29,1%, -3,1) minskar och man är åter under 30%.  Vänsterpartiet (8,1%, -0,6) backar något, medan Miljöpartiet (13,0%, +2,8) lyfter rejält.
Sverigedemokraterna (10,0%, +1,8) och FI (4,4%, +1,5) går framåt och Feministiskt Initiativ klarar alltså fyraprocentsnivån.
Opinionen juni 2014
Det är helt uppenbart att röstbeteendet i och utfallet av Europaparlament har påverkat väljarna långt mer än vad någon hade kunnat förutspå. De signaler väljarna då skickade till partierna blir nu ännu tydligare då det handlar om riksdagsvalet.
Det momentum som skapades i Europaparlamentsvalet för vinnarna MP, SD, KD, C och FI fortsätter alltså på ett slående sätt, medan förlorarna S och M nu åter förlorar. Dramatiken var mer måttlig för V och FP, och så även här. Att FI nu når över fyraprocentsnivån är inte helt överraskande, men sett till nivån i valet 2010, eller bara för fyra månader sedan, är det ändå en sensationellt stark utveckling. Symboliken i att nå nivåer som indikerar att riksdagen är möjlig att nå ska inte underskattas.
För M är förstås tappet särskilt dramatiskt, man har förlorat 11,6 procent av väljarkåren sedan valet 2010. Att det inte i större utsträckning har gynnat S är också uppseendeväckande. Trots M:s fall har även S backat sedan valet.
M tappar just nu på bred front och inte minst till MP, vilket är mycket ovanligt. MP lockar för närvarande fler över blockgränsen än S. Tillskottet till SD kommer främst från tidigare M-väljare, men också från S. FI får främst sina sympatisörer från V och MP.
Även om man på den rödgröna sidan förmodligen gläds åt Alliansens motgångar, så kan glädjen snabbt komma att vändas till besvikelse. Majoriteten (50,3%) är minst sagt bräcklig. Just nu framstår kampen möjligen mer som ett slag mellan traditionella maktpartier och de som aldrig varit i regeringsställning. En dryg tredjedel (35,5%) av väljarna ställer sig nu bakom partier som aldrig varit representerade i regeringen (MP, V,  SD, FI). Många efterlyser alltså förändring, men de förändringar man vill ha går långt ifrån i samma riktning. Att debatten nu och valet i höst kommer att handla om jobben och skolan är uppenbart, men det svaga stödet för de som traditionellt äger frågorna vittnar om ett utbrett missnöje och att inte något av de traditionella maktpartierna anses tillräckligt trovärdigt.
Inslaget av protest och fokus på profilfrågor snarare än på bredare partiprogram verkar alltså dröja sig kvar från Europaparlamentsvalet. Det återstår att se att hur länge just den effekten kvarstår.
Att väljarna är rörliga och att opinionsmätningar är färskvara har aldrig varit tydligare. Vår majmätning låg relativt nära de nivåer som presenterades i SCB:s vårmätning, men Europaparlamentsvalet har kullkastat tidigare etablerade sanningar och ommöblerat det politiska landskapet. Nu gäller andra förutsättningar.
Om vi leker med tanken på nio partier i riksdagen, och ett antal starkt uttryckta krav som i övrigt inte stöds av riksdagsmajoriteten, så ser utsikterna för en enig och långsiktig regering sämre ut än på mycket länge. Åtskilligt politiskt kompromissande väntar under hösten.
Läs hela undersökningen här.
Anders Lindholm, VD Demoskop
 
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 27 maj –  4 juni 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Moderaternas nedgång och Miljöpartiets uppgång är signifikanta
Dela: