Väljarbarometern för juli

Publicerat av
juli 4, 2014

Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i väljaropinionen efter EU-valet. Allianspartierna gör en marginell återhämtning från förra månadens bottennotering (34,5, +0,2). En något större ökning syns bland de rödgröna partierna (52,3, +2,0), som behåller den majoritetsposition de haft i samtliga mätningar under året. Detta innebär att avståndet mellan blocken ökar ytterligare till sammanlagt 17,8 procentenheter.
De svaga allianssiffrorna förklaras av Moderaternas nedgång i väljarstöd. Efter EU-valet syntes en betydande nedgång för Moderaterna i förra månadens mätning. I julimätningen gör partiet visserligen en mindre återhämtning men ligger alltjämt kvar på en jämförelsevis låg nivå (19,4, +0,9). Det är en nivå som i stort motsvarar läget när Fredrik Reinfeldt tog över partiledarposten i oktober 2003, och innebär en svårt utgångspunkt inför valrörelsens slutskede. Folkpartiet stärks något i julimätningen (6,5, +0,8). Den längre trenden för partiet har varit påfallande rak, utan vare sig några tydliga upp- eller nedgångsmönster. En ljuspunkt för allianssidan är att både Kristdemokraterna (4,2, -0,6) och Centerpartiet (4,5, -0,8) klarar fyraprocentsspärren för andra månaden i rad. För båda dessa partier syntes uppgångar efter EU-valet, som i viss mån ser ut att bestå även i julimätningen.
På den rödgröna sidan syns en viss återhämtning för Socialdemokraterna, som gjorde en nedgång efter EU-valet, men som nu åter tar sig över 30-procentsstrecket (31,5, +2,4). Vänsterpartiet, som tidigare i under våren har haft en uppgångstrend, backar något i julimätningen (7,2, -0,9). Istället är det Miljöpartiet som går framåt i julimätningen (13,6, +0,6). Endast vid ett tillfälle, januari 2012, har ett högre värde för partiet uppmätts i väljarbarometern. Den längre uppgången för Miljöpartiet består inte bara av flöden inom den rödgröna sidan, utan partiet ser också ut att ha vunnit nya väljare från andra sidan blockgränsen, även från Moderaterna.
Sverigedemokraterna tappar något av uppgången som syntes efter EU-valet (9,2, -0,8). Det är strategiskt viktigt för partiet att öka bland socialdemokratiska väljare, men denna ambition tycks inte ha lyckats i någon större utsträckning. Då partiets opinionstillväxt huvudsakligen handlar om tidigare alliansväljare innebär det att den eftersträvade vågmästarställningen inte har uppnåtts i vårens mätningar. Feministiskt initiativ backar i julimätningen (2,8, -1,6) från den toppnotering som syntes efter EU-valet. Opinionsstödet för partiet har varit mycket snabbföränderligt under våren, och det går inte i dag att bedöma om partiet nådde en topp i och med EU-valet, eller om stödet ånyo kommer att vända upp när valrörelsen tar fart.
– För Moderaternas del får man säga att frånvaron av förändring är dåliga nyheter. Junimätningen bjöd på en kalldusch där misslyckandet i EU-valet bet sig fast även i riksdagsopinionen. Nu ser det ut som om mönstret håller i sig. Det är inget lyckat utgångsläge inför valrörelsen. Tiden för att vända läget är på väg att rinna ut.
– Den rödgröna uppgången handlar om Miljöpartiets och Vänsterpartiets framgångar, medan lyftet för Socialdemokraterna helt har uteblivit. Det innebär ett svårt läge för Stefan Löfven om dagens siffror skulle bli valresultat. Än besvärligare blir sitsen om Feministiskt initiativ börjar växa igen.
Förändringar sedan förra månadens mätning:
väljarbarometern för juli 2014
 
Läs hela undersökningen här.
Peter Santesson, 
Chef opinionsanalys, Demoskop
 
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 24 juni –  2 juli 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 252.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Inga signifikanta förändringar från förra månaden.
Dela: