Väljarbarometern för januari

Publicerat av
januari 10, 2014

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för januari ökar oppositionen försprånget mot Alliansen. Samtidigt  ökar andelen osäkra väljare.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får en majoritet av väljarstödet (52,3 %), en ökning med 2,6 procentenheter från december. Samtidigt backar Alliansen (36,1 %), en nedgång med 2 procentenheter. Avståndet mellan Alliansen och de rödgröna oppositionspartierna är nu 16,2 procentenheter.

Andelen osäkra väljare ligger på en hög nivå (21,5 %), en uppgång med 5,7 procentenheter från december.

Moderaterna (22,3 %) har haft en negativ trend under 2013, som består i januarimätningen. Partiet tappar nu 1,1 procentenheter och når sin lägsta nivå sedan juni 2008. Jämfört med januari 2013 har partiet tappat 8,2 procentenheter. Två av de andra Allianspartierna visar också en negativ utveckling i januarimätningen. Folkpartiet (5,8 %) backar med 1,2 procentenheter och Kristdemokraterna (3,6 %) tappar 0,6 procentenheter och befinner sig därmed återigen under fyraprocentsspärren. Centerpartiet (4,5 %, +1,0 procentenhet) går däremot framåt och är åter över fyraprocentsspärren.

Socialdemokraterna (34,7 %) ökar med 1,6 procentenheter och utökar den uppgång som syntes i decembermätningen. I jämförelse med januari 2013 ligger partiet nu 2 procentenheter högre. Miljöpartiet (11,1 %) visar en signifikant uppgång på 2,8 procentenheter, som innebär en återhämtning av nedgången i decembermätningen. Positionen som Sveriges tredje största parti växlar därigenom från Sverigedemokraterna till Miljöpartiet. Vänsterpartiet (6,5 %) har under det senaste året haft en positiv trend i opinionen. Januarimätningen visar dock en nedgång (–1,8 procentenheter).

Sverigedemokraterna (9,8 %) backar 0,7 procentenheter, och ligger kring den 10-procentsnivå där partiet har rört sig det senaste året.

– Vi har kunnat konstatera att skolfrågan nu står tydligt överst på dagordningen i och med Pisa-rapporten i december. Skolkrisen har bidragit till en befintlig trend vi sett där väljare har en mer pessimistisk bild av samhällsutvecklingen. Det är naturligt att det färgar väljarnas bild av regeringen i allmänhet och det största partiet samt Folkpartiet i synnerhet. Det är det pris man betalar för regeringsmakten – på gott och ont.

– Tidigare kunde Sverigedemokraterna växa i kölvattnet på sådan samhällspessimism. Den uppgången ser ut att ha planat ut nu. I stället ser vi nu tecken på ökade flöden över blockgränsen.

– Att avståndet mellan blocken ökar nu är en bekymmersam start på valåret för Alliansen. Under hösten såg man mer av förändringar inom blocken, medan avståndet mellan dem höll sig tämligen konstant.

Läs hela undersökningen här.

Peter Santesson, chef för opinionsanalys, Demoskop

Om undersökningen

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 2 – 8 januari 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 252.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: MP:s uppgång är statistiskt säkerställd.
Dela: