Väljarbarometern för oktober

Publicerat av
oktober 4, 2013

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för oktober bibehåller den rödgröna oppositionen (49,9%) sitt tydliga försprång mot Alliansen (39,0%). Det skiljer nu 10,9 procentenheter.  Andelen osäkra är fortsatt hög (17,1%). Att en av sex väljare ännu inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på ger förstås vissa förutsättningar för förändringar i väljarstödet.
Efter att ha tappat tre mätningar i rad har nu Moderaterna (26,6%), åtminstone tillfälligtvis, fått stopp på den negativa trenden. Man ökar nu med 1,5 procentenheter. Till synes sker det helt på bekostnad av de övriga Allianspartierna som alla tappar något. Folkpartiet (5,2%) backar 1,4 procentenheter, Kristdemokraterna (3,1%) 0,6 och Centerpartiet (4,2%) 0,3.
På den rödgröna sidan har nu Socialdemokraterna (33,2%) återtagit viss mark och man ökar nu med 1,5 procentenheter. Vänsterpartiet (6,6%) minskar marginellt (-0,5), medan Miljöpartiet (10,1%) får samma notering som förra månaden.
Även Sverigedemokraterna (9,9%) förblir i stort på samma nivå (-0,2).
Att såväl S som M nu ökar något förefaller logiskt, dels då man förra månaden hade historiskt låga nivåer, dels då det är just de partierna som varit mest i fokus i samband med regeringens budget och de debatter som varit mellan både de som aspirerar på statsministerposten och finansministerposten efter valet. Av erfarenhet vet vi att regeringens budget sällan eller aldrig får någon omedelbar effekt i opinionen, däremot ger den ofta en riktning som  får mer långsiktiga konsekvenser. Den fråga som fick mest uppmärksamhet i samband med budgeten var det femte jobbskatteavdraget, men det finns inga skäl att tro att den har gett regeringen någon draghjälp.
Då vi nu är ett knappt år före valet så kan det eventuellt vara av intresse att även göra en parallell med motsvarande  situation inför förra valet. Det såg då ut enligt följande:
2009 och 2013
Intressant nog är skillnaderna per parti relativt små. Samtliga Allianspartier har en något lägre notering än 2009, men det gäller även S. Det är framförallt SD som har förändrat spelplanen.
Avståndet mellan huvudblocken var då mindre (6,7 procentenheter då mot 10,9 nu), men ändå stort. Förutom det stora gapet ligger det faktum att man redan suttit i regeringsställning i två mandatperioder Alliansen i fatet. Det kan nog vändas till en fördel endast om frågan om landets ekonomi växer i betydelse. Därför är utvecklingen i USA och Euorzonen av särskild betydelse för utfallet.
Läs hela undersökningen här.
Anders Lindholm, VD Demoskop
 
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 24 september – 2 oktober 2013.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 251.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd
Dela: