Väljarbarometern för mars

Publicerat av
mars 6, 2015

Demoskop/Expressens väljarbarometer för mars 2015 visar en smärre sammanlagd nedgång för de båda regeringspartierna och Vänsterpartiet (43,3, –0,6). Även för allianspartierna noteras en sammanlagd nedgång, som dock är något mindre (38,8, –0,4). Avståndet mellan blocken har därmed endast förändrats marginellt (4,5, –0,2), och den rödgröna sidan behåller positionen som största minoritetsblock.
Demoskops väljarbarometer mars 2015
Socialdemokraterna hämtar nu in en del av den nedgång som gjordes i februari, och bibehåller den nivå som partiet rört sig kring det senaste året (31,3, +0,7). För Miljöpartiet fortsätter den nedåtgående trenden (6,2, –0,7). Jämfört med samma månad förra året har partiet tappat mer än halva sitt väljarstöd, och når i denna mätning sin lägsta nivå i väljarbarometern sedan juni 2009. Vänsterpartiet tappar större delen av uppgången som partiet gjorde i februarimätningen och ligger nu på 5,8 procent (–0,7).
Bland oppositionspartierna syns en smärre minskning för Moderaterna (24,1, –0,2) som fortsätter nedgången sedan toppnoteringen i december. Folkpartiet ligger kvar på oförändrade 4,5 procent (±0,0), en historiskt mycket låg nivå som partiet inte varit nere på sedan maj 2007. Kristdemokraterna backar och går under fyraprocentsgränsen till 3,7 procent (–1,0), vilket är partiets lägsta nivå efter valet. Centerpartiet fortsätter uppgången i februari och når nu 6,5 procent (+0,7).
Sverigedemokraterna ligger kvar kring 14-procentsnivån som de nådde vid årsskiftet och hämtar nu in en del av nedgången som syntes i februarimätningen (14,2, +0,2). Feministiskt initiativ gör en obetydlig nedgång efter förra månadens uppgång och ligger nu på 2,1 procent (–0,1), en nivå som partiet rört sig kring det senaste kvartalet. Övriga partier uppmäts till 1,6 procent, en statistiskt säkerställd ökning med 0,9 procentenheter, medan andelen osäkra är 10,6 procent (–0,1).
Väljarbarometer skillnad februari-mars
– Vid sidan av Sverigedemokraternas successiva tillväxt är det Miljöpartiets tillbakagång som är den markanta förändringen under det senaste året. Efter valet har nedgångar särskilt synts bland kvinnor, unga och universitetsutbildade – det vill säga i partiets starkaste väljargrupper. Övergången från opposition till regeringsparti har inte varit oproblematisk för Miljöpartiet. Mindre regeringspartier får ofta svårt i skuggan av de större. Nu behöver partiet hitta en ny position efter den friare oppositionsrollen.
– Kristdemokraternas pågående partiledarval har visserligen gett partiet mycket medialt utrymme den senaste tiden, men någon utväxling i väljarstöd tycks det inte ha gett. Istället kretsar rapporteringen om osäkerhet kring partiets kommande inriktning.
– De tidigare migrationspolitiska utspelen från Folkpartiet och Kristdemokraterna och debatten som följt ser inte ut att ha satt några varaktiga avtryck i opinionen. Båda partierna ligger kvar på mycket låga nivåer, medan Sverigedemokraterna ännu behåller sin position på dryga 14 procent. Samtidigt ligger migrationsfrågorna så pass högt på dagordningen, både hos väljare och i media, att övriga partier inte kan undvika att närma sig frågorna. Det blir en besvärlig balansgång för många partier hur man ska göra det när såväl partierna som de egna väljarna är splittrade i frågan.
Läs hela undersökningen här.
 
Peter Santesson, Chef opinionsanalys

 
 
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 24 februari – 4 mars 2015.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Uppgången för Övriga partier är statistiskt säkerställd.
Dela: