Väljarbarometern för maj: Alliansen passerar de rödgröna

Publicerat av
maj 8, 2015

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för maj 2015 backar de rödgröna partierna för fjärde gången i rad sedan årsskiftet. De rödgröna partierna samlar nu 40,4 procent av väljarna (–0,9). Det är den lägsta sammanlagda nivån för den rödgröna sidan sedan juli 2005. För allianspartierna noteras en uppgång på totalt 1 procentenhet, och partierna samlar nu tillsammans 41,5 procent. Därmed passerar allianspartierna nu den rödgröna sidan med en blockskillnad på 1,1 procentenheter. En motsvarande ledning har allianssidan inte haft sedan februari 2012.
Demoskops väljarbarometer maj 2015
För Socialdemokraterna syns en mindre nedgång till 27,7 procent (–0,6). Sedan januari har partiet nu backat 4,6 procentenheter. Miljöpartiet tappar större delen av förra månadens uppgång och når i mätningen 6,4 procent (–0,5). För Vänsterpartiets del visar mätningen en obetydlig uppgång till 6,3 procent (+0,2).
Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet har legat på tämligen jämna nivåer efter riksdagsvalet ser Socialdemokraterna ut att ha fått en negativ trend efter årsskiftet. Att ett regeringsbärande parti får betala ett opinionspris för regeringsinnehavet när man lämnar den friare oppositionspositionen är i sig inte ovanligt. Socialdemokraternas nedgång under våren ser huvudsakligen ut att gå i riktning till Sverigedemokraterna och Moderaterna.
Uppgången på allianssidan kan till större delen hänföras till Moderaterna som ökar till 25,8 procent (+0,8). Folkpartiet ligger kvar på oförändrade 5,3 procent (±0,0). För Kristdemokraterna noteras en mindre uppgång till 4,2 procent (+0,4), medan Centerpartiet backar något till 6,2 procent (–0,3). Medan de mindre allianspartiernas små rörelser huvudsakligen handlar om väljare inom blocket, ser Moderaterna ut att under våren återigen ha börjat vinna vissa väljare på andra sidan blockgränsen, något som var svårt för partiet under slutet av alliansregeringen. Samtidigt forsätter även Moderaterna att göra nettoförluster till Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna tappar en del av förra månadens toppnotering och backar nu till 15,0 procent (–0,7), vilket alltjämt är en historiskt hög nivå. Feministiskt initiativ hämtar in förra månadens nedgång och noteras till 2,2 procent (+0,3). Stödet för övriga partier ligger på 0,8 procent (+0,2).
Väljarbarometer matris april-maj

 • Socialdemokraterna är i en besvärlig position där partiet får stryk i opinionen när regeringen har svårt att svara upp mot tidigare löften och förväntningar. Koalitionsregerandet, budgetförhandlingarna och det ekonomiska läget har krävt större kompromisser än partiets väljare nog var beredda på.
 • Ska man peka ut någon enskild sakfråga som särskilt kan reta upp väljargrupper är den höjda energiskatten på bensin och diesel en rimlig kandidat. Från regeringens sida har man förmodligen resonerat att höjningen är möjlig eftersom bensinpriserna har sjunkit den senaste tiden. Men det där är en väldigt laddad fråga för bilberoende grupper.
 • På ett övergripande plan får regeringsbärande partier problem med att den allmänna tillförsikten och optimismen i väljarkåren är i avtagande. Den tilltagande pessimismen, en upplevelse av att det saknas svar på aktuella samhällsproblem, drabbade den tidigare regeringen och nu vänds blicken mot den rödgröna regeringen.

Läs hela undersökningen här.
 
Peter Santesson
Chef för opinionsanalys, Demoskop
 
 
Om undersökningen:

 • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
 • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
 • Undersökningsperiod: 28 april – 6 maj 2015.
 • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
 • Antal genomförda intervjuer: 1 251.
 • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
 • Beställare: Expressen.
 • Mätinstitut: Demoskop.
 • Statistisk säkerhet: Inga statistiskt säkerställda förändringar i förhållande till förra månaden
Dela: