Väljarbarometern för februari

Publicerat av
februari 7, 2015

Demoskops/Expressens väljarbarometer för februari visar små förändringar sedan januarimätningen, men här finns ändå ett mått av dramatik, framförallt när det gäller Folkpartiet.
Avståndet mellan de två huvudsakliga blocken minskar marginellt. Det skiljer nu 4,7 procentenheter (43,9% för de rödgröna mot 39,2% för Alliansen) , jämfört med 5,6 i förra mätningen.
Demoskops väljarbarometer februari 2015
Efter en markant uppgång i januari tappar nu Socialdemokraterna (30,6%, -1,7 procentenheter) åter. Vänsterpartiet (6,5%, +1,2) ökar, medan stödet för Miljöpartiet (6,9%, +0,3) är i stort oförändrat.
På Allianssidan är förändringarna genomgående små. Moderaterna (24,3%, -0,1) och Folkpartiet (4,5%, -0,3) backar något, medan Kristdemokraterna (4,7%, +0,6) och Centerpartiet (5,8%, +0,5) ökar.
Stödet för Sverigedemokraterna (14,0%, -0,4) är fortsatt på historiskt höga nivåer även om partiet nu tappar något sedan förra mätningen.
Väljarbarometer matris feb-jan
Om Decemberöverenskommelsen innebar att S uppfattades som vinnare med möjlighet att driva igenom sin politik, så har uppsvinget nu tydligt kommit av sig. Sannolikt väntar nu väljarna på att S ska agera på sitt förstärkta mandat, men den senaste perioden har mer präglats av tystnad samtidigt som andra partier har börjat närma sig den obekväma integrationsfrågan.
Väljarbasen för S är nu demografiskt skev med stort stöd bland äldre, lågutbildade, boende utanför storstad och ett svagt stöd bland yngre, högutbildade i storstad. Det skulle förstås kunna ses som en styrka att regeringspartnern MP:s väljarprofil är demografiskt den rakt motsatta. Väljarmässigt kompletterar partierna varandra, men frågan är vilken politik som ska fungera i båda konstellationerna. Det framstår som en av regeringens större utmaningar att hantera.
Om S var decemberöverenskommelsens vinnare så var M på motsvarande sätt dess förlorare, vilket innebar att den uppåtgående trenden från det sista kvartalet 2014 kom av sig. Men tappet har inte fortsatt och med 24,3% av väljarna bakom sig, och med acceptans av en ny självbild där M inte är ett 30-procentsparti, har ändå Anna Kinberg Batra ett starkt utgångsläge. Nivån ligger över valutfallet och över nivån i åtta av elva väljarbarometrar från förra året.
KD:s utspel i integrationsfrågan och Hägglunds aviserade avgång har gett partiet en uppmärksamhet som inte förfaller ha varit missgynnsam. Man har åtminstone ett stöd som klart överträffar det genomsnittliga stödet under förra året.
För FP:s del måste ett stöd på 4,5% vara minst sagt alarmerande. Det är det parti som tappat mest sedan valet, man når nu den lägsta nivån sedan maj 2007 och det är första gången sedan september 2002 som man ligger efter KD i mätningarna. Det var då Lars Leijonborg gjorde en mycket stark slutspurt inför valet understödd av förslaget om språktest. Frågan är om Björklund har motsvarande kraft att vända opinionen eller om partiet har politiska förslag som kommer att göra avtryck. Den begynnande interna diskussionen kring integration förefaller vara en tydlig vattendelare i partiet.
I förhållande till valet 2014 har FP:s väljare framförallt rört sig mot M, där det ofta finns stora flöden i båda riktningarna. Det finns dock en tendens att partiet även tappar till KD, vilket är mer ovanligt. Däremot tappar man bara i begränsad utsträckning till SD, vilket är naturligt. Folkpartistiska väljare är inte sällan illojala mot partiet, men de är å andra sidan oftast trogna Alliansen.
Varken Åkessons frånvaro, det förlorade inflytandet genom decemberöverenskommelsen eller att fler partier nu börjar diskutera integrationsfrågan har på något tydligt sätt reducerat stödet för SD. Med 14,0% av väljarna bakom sig når de sin näst högsta nivå.
 
Läs hela undersökningen här.
Anders Lindholm
VD Demoskop
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 27 januari – 4 februari 2015.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 255.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd

 

Dela: