Väljarbarometern för december

Publicerat av
december 5, 2014

Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2014 visar att de båda blocken nu ligger lika i opinionen.
De rödgröna partierna fortsätter nedgången som syntes förra månaden och backar nu till 41,7 procent (-0,6). För allianspartierna fortsätter förra månadens uppgång och de når i decembermätningen 41,7 (+1,4). Därmed har allianspartierna hämtat in hela det opinionsövertag som de rödgröna partierna har haft sedan april 2012.
Matris väljarbarometern december 2014
För Socialdemokraterna noteras 27,3 (-1,0) i decembermätningen. Partiet backar för tredje gången sedan riksdagsvalet och ligger nu 2,7 procentenheter under sitt valresultat. Även för Vänsterpartiets del syns en smärre nedgång i mätningen, och partiet får 6,4 procent (-0,7). Det innebär att partiet nu ligger 0,7 procentenheter över valresultatet.  Miljöpartiet får i decembermätningen 7,9 procent (+0,9), hämtar in större delen av den nedgång som syntes i novembermätningen och ligger nu 1,0 procentenheter över valresultatet.
På alliansidan noteras en ökning för Moderaterna till 26,1 procent (+1,0). Partet ligger nu 2,8 procentenheter över valresultatet och har ökat successivt under hösten. Även för Folkpartiets del syns en ökning i decembermätningen till 5,5 procent (+0,7), vilket innebär att förra månadens mindre nedgång nu är inhämtad. Partiet ligger mycket nära sitt valresultat och har legat kvar på den nivån under hösten. Kristdemokraterna backar något och når 4,0 procent  (-0,2). Det är en nivå som ligger 0,6 procentenheter under valresultatet och som partiet har rört sig kring under hösten.  För Centerpartiets del noteras en obetydlig nedgång och partiet får 6,1 procent (-0,1), vilket även motsvarar partiets valresultat.
Sverigedemokraterna backar något från förra månadens toppnotering och får nu 13,5 (-0,3). Detta ligger 0,6 procentenheter över valresultatet. För Feministiskt initiativs del noteras en liten nedgång till 2,3 procent (-0,3) vilket är 0,6 procentenheter under valresultatet. Övriga partier får 0,8 procent (-0,2), medan andelen osäkra är 10,5 procent (-0,1).
Väljarbarometern december 2014
Att avståndet mellan blocken nu har hämtats in beror huvudsakligen på förändringar i opinionsläget för Socialdemokraterna och Moderaterna. Före valet syntes bara obetydliga rörelser över blockgränsen, men nu syns tendenser till väljarrörelse från rödgröna sidan till Alliansen, och då huvudsakligen från S till M. En annan scenförändring är att Sverigedemokraternas väljarvinster ser ut att förändrats. Fram till valet var det i första hand Moderaterna som gjorde betydande nettoförluster till SD. Nu ser den strömmen ut att ha avtagit, medan istället rörelsen från S till Sd har blivit mer framträdande.
– Ser man till opinionsläget är det mycket djärvt av Stefan Löfven att tillgripa extra val vid det här tillfället. Blocken ligger sida vid sida, och den mest synliga förändringen efter valet har Socialdemokraternas nedgång medan M gått upp. Avståndet mellan partierna är det minsta vi sett på två år.
– Att avståndet mellan blocken sluts är inte helt förvånande. Innehav av regeringsmakten kräver ofta ett pris opinionsmässigt, och den rödgröna regeringen har haft en politiskt turbulent period med kompromisser och utfall som kan ha gjort väljargrupper besvikna.
– Här är det också intressant att väljarströmmen till SD nu tycks skifta över från M till S. Det är för tidigt att säga säkert, men mönstret talar för att förluster till SD tenderar att följa av att bära det politiska ansvaret för migrationsfrågorna.
Läs hela undersökningen här.
Peter Santesson, Head of Public Opinion Analysis
Om undersökningen

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 25 november – 3 december 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Inga signifikanta skillnader i förhållande till novembermätningen
Dela: