Väljarbarometern för augusti

Publicerat av
augusti 23, 2014

Efter att rörelserna i opinionen såväl före som efter semestern varit anmärkningsvärt små, visar Demoskops/Expressens extra väljarbarometer för augusti förändringar på nytt.
Kampen mellan de båda huvudalternativen tätnar och det skiljer nu 8,9 procentenheter till de rödgrönas fördel (46,2% mot 37,3%), som dock nu är långt från egen majoritet. Relevansen i jämförelsen kan dock ifrågasättas alltmer när diskussionen kring regeringsbildningen intensifieras. Båda sidor är överens om att Sverigedemokraterna är Svarte Petter som regeringsunderlag, men även Vänsterpartiet kan genom det ökade tonläget kring välfärdsföretagande och ultimativa krav på regeringsställning komma att bli isolerade från såväl regeringsdiskussionen som möjligheterna att utgöra regeringsunderlag. I matchen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet å ena sidan och Alliansen å den andra är ställningen nu 39,7% mot 37,3%, alltså i det närmaste helt jämnt. Opinionsläget antyder alltmer att ett blocköverskridande samarbete kan bli aktuellt efter valet.
Efter det mycket låga stödet för Moderaterna i juni och juli ökar nu partiet (23,4%, +4,0 procentenheter) på nytt, medan det går sämre för de mindre Allianspartierna. Folkpartiet (5,6%) tappar 0,9 procentenheter och Kristdemokraterna (3,6%) 0,6 procentenheter och är därmed åter under riksdagsspärren. Stödet för Centerpartiet (4,7%) är i stort oförändrat (+0,2).
Socialdemokraterna (29,9%, -1,6 procentenheter) tappar åter, men även de övriga rödgröna backar. Tydligast är nedgången för Miljöpartiet (9,8%, -3,8), medan Vänsterpartiet (6,5%, -0,7) tappar marginellt. Sverigedemokraterna (12,2%) ökar med 3 procentenheter och når därmed sin hittills högsta nivå i Demoskops mätningar.
Feministiskt Initiativ (3,0%, -0,2) ökar något och har alltjämt möjligheter att klara riksdagsspärren. Utifrån omvärldshändelserna finns dock risken att partiets kärnfråga marginaliseras.
I jämförelse med valet 2010 är SD den tydliga nettovinnaren, och M på motsvarande sätt den stora förloraren. MP ligger, trots tapp, alltjämt klart över valresultatet, medan C och KD ligger klart under. väljarbarometern för augusti 2014
Väljarrörelserna har under en längre tid varit begränsade, men att det nu förefaller hända mer tyder på att det hettar till i valrörelsen. Det har varit en turbulent vecka och den senaste tiden har dominerats av Reinfeldts utspel i flyktingfrågan och vilka konsekvenser det har för ekonomin. Att Sverigedemokraterna nu når sin högsta nivå har säkert sin förklaring i att flyktingfrågan ytterligare har satts på agendan. Det intressanta med frågan är dock att den även involverar oro i omvärlden och nationalräkenskaper. Om Moderaterna missgynnas av flyktingfrågan så har man som ledande regeringsparti sannolikt ändå gynnats av ökat fokus på de övriga frågorna. Därtill profilerar det partiet som ett mer humanistiskt parti, ett område där väljarnas förtroende varit lågt. Att döma av väljarströmmarna i förhållande till valet förefaller det som att S just nu blöder mer än M i riktning mot SD.
Allianspartierna har också under lång tid återkommit till frågan om regeringsalternativ. Den frågan har inte tidigare påverkat väljarna i någon större utsträckning, men när vi nu närmar oss valet är det möjligt att regeringsperspektivet får ett större fotfäste som en aspekt att ta hänsyn till. Dramatiken lär öka framöver.
Läs hela undersökningen här.
Anders Lindholm, VD Demoskop
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 15 – 21 augusti 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 000.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Signifikanta skillnader i förhållande till julimätningen är Miljöpartiets och de rödgrönas nedgång samt Sverigedemokraternas och Moderaternas uppgång

 

Dela: