Väljarbarometer för september

Publicerat av
september 12, 2008

Demoskops väljarbarometer för september visar att oppositionen bibehåller sitt försprång och leder nu över alliansen med 4,4 procentenheter (49,5% mot 45,1%). I juli var skillnaden 3,9 procentenheter (48,1 mot 44,1%).
Efterdyningarna av Europarlamentsvalet förefaller nu klinga av då det valets vinnare, MP, FP, Piratpartiet (övriga partier) tappar mark, medan förlorarna S och M vinner något.
Förändringarna är generellt sett små. Den enskilt största skillnaden är att S (36,6%) går framåt med 3,3 procentenheter.
M (27,8%) ökar med 1,1 procentenheter och kd (4,1%) med 0,4 procentenheter och kommer därmed åter över fyraprocentsspärren.
Det största tappet gäller övriga partier (1,1%) som i julimätningen låg på 3,7%. Att PP eller FI skulle kunna utmana i riksdagsvalet framstår därmed åter som avlägset.
Tillbakagången är störst för MP (7,8%) som tappar 1,5 procentenheter. Övriga förändringar är marginella, FP 8,6% (-0,4 procentenheter), V 5,1% (-0,4 procentenheter), C 4,6% (-0,1 procentenheter).
För Sverigedemokraternas (4,4%) del är det åter en mätning över spärren och man går fram 0,4 procentenheter.
De små rörelserna i opinionen innebär att inte någon förändring är statistiskt säkerställd.
Se Demoskops senaste väljarbarometer genom att klicka här.

Dela: