Väljarbarometer för oktober

Publicerat av
oktober 12, 2009

Demoksops väljarbarometern för oktober visar på små förändringar i väljaropinionen. Den negativa tendensen för regeringen håller däremot i sig. Oppositionen utökar försprånget till 6,7 procentenheter (50,7% mot 44,0%), mot 4,4 procentenheter förra månaden.
För de enskilda partierna finns inga dramatiska förändringar att rapportera, men några observationer kan ändå göras.
Moderterna backar marginellt med 0,6 procentenheter till 27,2%, fp med 0,9 procentenhter till 7,5% och kd med 0,4 procentenheter till 3,7%. Centerpartiet går å sin sida framåt med 0,9 procentenheter till 5,5%. Kristdemokraterna pendlande kring fyraprocentspärren fortsätter alltså.
På oppositionssidan går Socialdemokraterna tillbaka med 0,9 procentenheter till 35,5%, medan såväl v som mp ökar något (1,4 procentenheter till 6,5% respektive 1,0 procentenhet till 8,8%). Intressant i sammanhanget är att Miljöpartiet, som nu är det tredje största partiet, över tiden har etablerat sig på högre nivå än tidigare.
Att pendeln under den senaste perioden slagit över i oppositionens riktning handlar primärt om att den tidigare ekonomiska krisen för landet nu anses vara underordnad jobben. Ekonomifrågan dominerades av Moderaterna och alliansen, medan Socialdemokraterna och oppositionen har större förtroende i jobbfrågan. Den stigande arbetslösheten blir därför besvärande för regeringen.
En annan fråga som varit aktuell under perioden är hur den äldre gruppen ställer sig till att den arbetande befolkningen beskattas lägre än pensionärerna. Det skulle kunna leda till minskat stöd för alliansen. Så har dock inte varit fallet. Det är alltjämt en majoritet av pensionärerna som är alliansanhängare och här har inga förändringar skett.
Ingen av förändringarna är statistiskt signifikant.
Läs mer om undersökningen här.

Dela: