Väljarbarometer för maj

Publicerat av
maj 6, 2010

Demoskops senaste väljarbarometer (28/4-5/5) visar på ökad dramatik inför valet. Alliansen ges nu ett stöd av 49,2% och De rödgröna av 47,4%. I realiteten kan sägas att det är dött lopp mellan blocken, men det finns förstås en symbolik i att ledningen nu, åtminstone tillfälligtvis, övertas av Alliansen.
Alliansen ökar med 5,5 procentenheter, medan De rödgröna tappar 5,0 procentenheter sedan föregående mätning. Förändringarna är statistiskt säkerställda på blocknivå.
På partinivå är rörelserna konsekventa i meningen att vart och ett av De rödgröna partierna tappar, medan Alliansens partier, förutom C vinner mark.
Mest uppseendeväckande är sannolikt MP:s tapp. Det ska ses mot bakgrund av att man senast nådde sin högsta nivå och att tillskottet kommer från en grupp flyktiga väljare. Det ger också en indikation om att det eventuella inflytande man haft avseende aviserade bensinskattehöjningar och folkomröstning kring förbifarten möjligen inte fallit i god jord.
Undersökningens bör förstås utifrån att De rödgröna presenterade sitt budgetalternativ.
En granskning av resultatet före och efter presentationen av skuggbudgeten visar att oppositionen ledde fram till de lade fram sitt budgetalternativ. Av det bör man dels dra dra slutsatsen att Alliansens egen vårproposition inte varit tillräcklig för att vända på väljarstödet, men framförallt att De rödgrönas alternativ inte tagits väl emot bland väljarna. Exakt vad i de politiska företrädarnas framträdanden eller i förslaget som väcker missnöje är det förstås svårt att säga, men antydan om breda skattehöjningar avseende exempelvis bensinskatten kan vara ett av flera skäl till förskjutningen i väljarsympatier. Då återstår dock att se vilken långsiktig bärighet denna förändring har.
Demografiskt har skett ett intressant skifte som också utgör en av förklaringarna till svängingen i opinionen. I förhållande till förra månaden har Alliansen klart vunnit mark bland förvärvsarbetande, men tappat bland övriga. Bland pensionärerna, där Alliansen tidigare haft ett klart försteg väger det nu helt jämt mellan blocken. Dessa förändringar ligger sannolikt i linje med vilka som kan anse sig gynnade eller missgynnade av De rödgrönas budgetalternativ.
I stort kan sägas att tendensen nu är mycket tydlig, men också att väljarnas osäkerhet och rörlighet är osedvanligt stor. En av sex väljare (16,4%) kan inte uppge ett parti. Det är den högsta andelen sedan i strax innan valet 2006. Bland dem som uppger ett parti är säkerheten i blockvalet relativt låg. Studier vi har genomfört säger oss att fyra av tio inte är helt säkra på sitt blockval.
Det ger en antydan om hur mycket som ligger i potten och vilka rörelser som kan komma att ske. Det utgör också en väsentlig förklaring till varför den historiska opinionsutvecklingen inte utgör något bra mått för hur det kommer gå i höstens val.
Värt att notera är också att SD (2,1%) nu tappar till sin lägsta nivå sedan augusti förra året. Det verkar vara svårt att göra sig gällande när de tunga blocken ökar sin mediala närvaro.
Läs hela undersökningen här.

Dela: