Väljarbarometer för juni

Publicerat av
maj 18, 2009

Efter alliansens dramatiska uppgång i förra månadens väljarbarometer blir det nu en viss återgång i väljarsympatierna. Alliansen har dock alltjämt ett knappt försprång, 47,9% mot 46,9%.
S återtar nu något av den mark man tappade i den förra mätningen. Man stöds nu av 34,2% och går fram med 3,3 procentenheter. Det var förväntat mot bakgrund av det stora tappet förra gången, som till stor del kunde hänföras till debatten kring Wanja Lundby-Wedin och det vacklande förtroendet för socialdemokratin och och för partiledaren.
Man förefaller återta sympatisörer från oppositionskollegorna, som båda går tillbaka något, v från 6,8% till 6,1% och mp från 7,5% till 6,6%.
På allianssidan går m tillbaka med en procentenhet till 34,5%, c vinner 0,9 procentenheter till 4,3%. För kd är läget i stort oförändrat, (minus 0,1 procentenhet) 3,7%. Fp tappar dock tydligt, från 7,3% till 5,4%. Stödet för s respektive m är nu i princip lika stort.
Förändringarna kan i generella termer beskrivas som något av en normalisering efter en period av extremt negativ publicitet med åtföljande missnöje riktat mot socialdemokratin.
Nu när blocken i princip är lika stora kan det vara värt att påminna om de köns- och åldersmässiga skillnaderna mellan blocken. Alliansen stöds av 51,5% av männen och 44,7% av kvinnorna. För oppositionen motsvarande andelar 40,9% respektive 52,5%. De generationsmässiga skillnaderna är tydligare. Alliansen har stöd av 35,3% av de i åldern 18-29 år och av 59,6% av de över 64 år. För oppositionen är motsvarande andelar 54,0% mot 35,4%. För åldersgrupperna däremellan väger det i stort sett jämt. Det är alltså den yngsta generationen som ställs mot den äldsta. En av förklaringarna till att alliansen under de senaste månaderna vunnit mark är emellertid att man stärker sina positioner i den yngsta gruppen från en mycket svag nivå.
Den enda statistiskt säkerställda förändringen är att s nu går framåt på nytt. Fps tapp ligger precis under gränsen för att vara signifikant.
Se Demoskops senaste väljarbarometer genom att klicka på länken nedan: Väljarbarometer Över tid 1998-Juni2009

Dela: