Väljarbarometer för januari

Publicerat av
januari 5, 2010

Demoskops väljarbarometer för januari visar att avståndet mellan blocken ökar ytterligare och det skiljer nu 9,4 procentenheter (51,2% mot 41,8%). I inledningen av valåret se därmed läget tungt ut för Alliansen.

Socialdemokraterna (37,1%) och Moderaterna (27,4) ökar båda något, med 2,3 procentenheter respektive 2,1 procentenheter. Miljöpartiet (10,3%) fortsätter stärka sin position – framåt 0,6 procentenheter – som det tredje största partiet och når nu för första gången någonsin över 10-procentsnivån i Demoskops mätningar.

Folkpartiet (7,4%) tappar 1,5 procentenheter, men det är de partier som under en tid haft det minsta stödet som nu också har de största problemen. Såväl Vänsterpartiet (3,8%) som Centerpartiet (3,1%) och Kristdemokraterna (3,9%) når nu inte fyraprocentsspärren. De tappar 2,1, 2,5 respektive 0,6 procentenheter.

För Centerpartiets är det den lägsta nivån någonsin i Demoskops mätningar. Här kan man ana att Saabaffären och eventuellt vargdebatten inte stärkt positionerna för partiet. Vänsterpartiet har till stor del varit osynliga och för somliga anhängare utgör Miljöpartiet ett naturligt alternativ. Sannolikt har man även tappat även till Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna (5%) når nu sin högsta nivå i Demoskops mätningar. Ett par genombrott för partiet är att man nu börjar få en stabil väljarbas även bland äldre och att man nu vinner över ströanhängare från i stort sett samtliga partier, inklusive Vänsterpartiet. Den ökade allmänacceptansen för partiet är förstås oroande för det stora flertalet.

Det finns nu alltså totalt fyra partier, V, KD, C, SD med en stor grad av osäkerhet om huruvida man klarar riksdagsspärren eller inte. Det ställer blockdiskussionen lite på ända. Vilken konstellation som kan formera en majoritetsregering kan större utsträckning komma att handla om vilka som överhuvudtaget kommer in. Med nuvarande utfall så räcker underlaget med råge för S och MP, men situationen kan förstås snabbt blir annorlunda. Betydelsen av att hålla ihop inom respektive block förstärks samtidigt som de minsta aktörerna är i akut behov av profilering och att äga egna frågor.

Debatten om pensioner och sjukförsäkringar har sannolikt skadat alliansen i stort och inte minst de äldre har varit upprörda. Frågan om de äldre kommer att svika Alliansen har därför aktualiserats. Svaret är att man inte tappat mer där än i någon annan grupp och att stödet alltjämt är störst bland de äldre.

I många analyser dras paralleller till situationen inför tidigare val. Med den allt ökande väljarrörligheten är relevansen i sådana jämförelser är begränsad. I samband med valrörelse och en ökad exponering av partier och politiker är det mest troliga att avståndet mellan blocken kommer att minska.

Nedgångarna för V och C är statistiskt signifikanta.

Läs hela undersökningen här.

Dela: